پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سید بهمن جیا [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]
چکیده: بررسی ضریب افت انرژی در ورودی و خروجی زیر گذر، به شکل آزمایشگاهی در گذشته انجام گرفته است. محققین عواملی مثل نسبت شکل و نوع تبدیل ورودی وخروجی آبگذر را در تعیین افت انرژی موضعی آبگذر موثر می دانند. در واقع در آزمایشگاه برای تعیین افت انرژی موضعی از فشار سنج در دو طرف کالورت استفاده می گردد. با استفاده از اختلاف فشار این دو فشارسنج و با استفاده از رابطه برنولی می توان مقدار افت انرژی را تعیین نمود و به تبع آن ضریب افت بدست می آید. در این پژوهش هدف آن است که این کار توسط مدل سازی عددی انجام گیرد. مدل سازی عددی برای کالورت با تبدیل های متفاوت با مدل های آشفتگی مختلف صورت می پذیرد و با مقایسه با داده های آزمایشگاهی مناسب ترین مدل آشفتگی تعیین می گردد. با انجام این تحقیق قدرت مدل سازی عددی برای آبگذرها مشخص خواهد شد. واضح است که استفاده از روش های مختلف برای مدل سازی آشفتگی می توانند تاثیر مهمی بر نتایج داشته باشد. در گام اول باید بهترین شکل مدل سازی که مناسب زیرگذرها می باشد تعیین گردد. برای مدل سازی عددی از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است. با توجه به درک اهمیت بسیار زیاد جریان سیال، در این تحقیق سعی شده تا حدودی با معادلات حاکم و روش های استفاده شده برای شبیه سازی جریانات آشفته آشنا شویم. مدل سازی های انجام گرفته برای کالورت های باکس مربعی و دایره ای در 4 حالت سطح مقطع صورت می گیرد و در هر حالت ضریب افت برای ورودی و خروجی زیر گذر با آشفتگی های متفاوت محاسبه می شود. پس از انجام مدل سازی و استفاده از انواع مدل های آشفتگی در ورودی و خروجی زیرگذر برای تبدیل های مختلف با استفاده از نرم افزار فلوئنت و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، مدل k-ɛ Realizable به عنوان مناسب ترین مدل آشفتگی پیشنهاد می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کالورت #آبگذر #افت انرژی #ضریب افت #دینامیک سیالات #فلوئنت #مدل آشفتگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)