پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی نقدی سپهوند [پدیدآور اصلی]، امیر عباس عابدینی[استاد راهنما]، رضا مقصودی[استاد مشاور]
چکیده: بررسی افت فشار در لوله‌ها تا کنون مورد مطالعه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. نتایج آزمایشگاهی و بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که افت فشار در یک لوله زانویی نسبت به لوله مستقیم هم اندازه با آن بیشتر است. با توجه به گسترده بودن استفاده از لوله‌های زانویی دانشمندان به دنبال راهی جهت کاهش میزان افت فشار در لوله‌های زانویی بوده‌اند. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که در جریان‌های آشفته با عدد رینولدز بالا قرار دادن پره درون لوله‌های زانویی موجب یکنواخت‌تر شدن جریان در پایین‌دست زانویی شده و اثرات جریان ثانویه را کاهش داده و در نتیجه افت فشار تا میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. در این تحقیق سعی شده است که با قرار دادن پره درون لوله‌های زانویی با نسبت شعاع لوله به شعاع انحنا زانویی 1.5، اثر قرارگیری پره درون لوله‌های زانویی 90 درجه، با نرم‌افزار شبیه‌سازی جریان فلوئنت بررسی شده و بهینه‌ترین حالت قرارگیری پره درون زانویی تعیین شود. برای این کار ابتدا جواب‌های بدست آمده از مدل‌های مختلف آشفتگی نرم افزار با نتایج موجود مقایسه شد که مدل‌سازی گردابه‌های بزرگ بهترین نتایج و انطباق را با جوابهای آزمایشگاهی از خود نشان داد. پس از آن با تغییر فاصله‌ی پره از مرکز انحنای زانویی میزان کاهش افت فشار با مدل بدون پره مقایسه شد. نتایج حاصله کاهش افت فشار در مدل‌های پره‌دار تا 50 درصد میزان افت فشار در مدل بدون پره را نشان داده و بررسی مدل‌های مختلف در چند عدد رینولد بالا نشان داد که بهترین شعاع انحنا پره درون زانویی پره‌دار 90 درجه برابر 1.125 برابر شعاع لوله زانویی می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#لوله‌های زانویی پره‌دار #جریان آشفته #نرم‌افزار فلوئنت #افت فشار #مدل‌سازی گردابه‌های بزرگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)