پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امیر حسین زارع [پدیدآور اصلی]، علی سررشته داری[استاد راهنما]، اسمعیل محمودی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش دو ایده‌ی مفهومی روتور خمیده‌ و مخروطیِ هم‌جهت بادِ پیش‌ترازشده، برای توربین‌های بادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. به‌منظور کاهش مشکلات ناشی از وزن زیاد روتورهای خلاف جهت بادِ توربین‌های بزرگ‌مقیاس، ایده‌ی روتور هم‌جهت باد، ارائه شده است که بارهای غیرمحیطی را در شرایط پایا، از طریق مخروطی کردن پره‌ها و انحنا دادن به آن‌ها تراز می‌کند. این هم‌ترازسازی را می‌توان به نحوی از پیش تنظیم کرد تا در حالت‌پایا در نزدیکی‌های سرعت اسمی باد، ممان‌های هم‌جهت باد وارد بر پره، از بین رود و در شرایط دیگر به حداقل برسد. در این پایان‌نامه، دو پره‌ی توربین بادی خمیده و مخروطی به طول m 7/112 بر اساس پره‌ی مرجع سندیا m 100 توسط نرم‌افزار کتیا مدل‌سازی و سپس در نرم‌افزارهای ICEM و انسیس شبکه‌بندی ساختاریافته و نامنظم به آن‌ها و محیط سیال اطرافشان اعمال شده است. برای تحلیل جریان حول توربین بادی از مدل آشفته‌ی K-ω SST و نرم‌افزار فلوئنت استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که ایده‌ی خمیده کردن پره به‌طور میانگین باعث افزایش % 13 توان تولیدی توربین بادی نسبت به حالت زاویه دادن از ریشه‌ی پره می‌شود. لازم به ذکراست که خطای اعتبارسنجی شبیه‌سازی صورت‌گرفته کمتر از % 3 گزارش شده است. همچنین پسباد و گردابه‌های پایین‌دست روتور توربین بادی نیز به‌درستی به دست آمده‌اند که تحلیل و بررسی آن‌ها می‌تواند برای طراحان توربین و مزارع بادی بسیار مفید باشد. علاوه بر این، پارامترهای عملکردی توربین نظیر ضریب توان، گشتاور کل و نیروی محوری کل، تطابق بسیار خوبی با داده‌های موجود در کارهای مشابه نشان دادند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توربین بادی هم‌جهت باد #روتور پیش‌تراز‌شده #روتور خمیده #زاویه‌ی‌‌‌ مخروطی #جریان آشفته #شبیه‌سازی سه‌بعدی روتور کامل #پسباد #گردابه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)