پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد روحی [پدیدآور اصلی]، جعفر یزدی[استاد راهنما]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]
چکیده: بدون شک سیلاب به عنوان یک بلای طبیعی شناخته شده است، ولی در عمل، سیلاب هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خسارات مالی مهیب ترین بلایای طبیعی در جهان محسوب می شود. از سال 1970 تا سال 2014 در منطقه آسیا و پاسیفیک طی 45 سال گذشته 64 درصد از کل بلایای طبیعی مربوط به سیل و طوفان بوده که مرگ و میر ناشی از آن 1280000 تن بوده است. در این رابطه نکته نگران کننده، روند افزایش تلفات و خسارات سیلاب در جهان در دهه های اخیر بوده است. روش های سازه ای مدیریت سیلاب زیر مجموعه ای از مدیریت سیل است که شامل نقش سازه ای و بهره برداری از آن می باشد. مهار سیلاب شامل فرایندهای خاصی است که با فراهم آوردن و بهره برداری از سازه های طراحی شده، اثرات تخریبی سیل را رفع یا کاهش دهد که این امر با ذخیره، محدود سازی و انحراف جریان سیلاب تا حدی که از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد، انجام می شود. یکی از اقدامات سازه ای برای کنترل یا مهار سیل و رسوب، استفاده از نوعی از سد های کوچک به نام سد های اصلاحی (چکدم) است. سدهای اصلاحی سازه های بسیار ساده و نسبتا کم هزینه هستند که در سرشاخه های آبراهه ها اجرا می-شوند و بخاطر اینکه به مصالح و تکنولوژی خاصی نیاز ندارند بسیار کاربردی هستند. در این تحقیق به بررسی اثرات چکدمها در سطح حوضه آبریز با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS و همچنین مکان یابی مناسب آن ها با هدف تسکین سیلاب پرداخته خواهد شد. و جانمایی بهینه چکدمها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه NSGA- II انجام می شود. و انتخاب جواب های بهینه از لحاظ کاهش هزینه ساخت چکدم و کاهش دبی اوج سیل برای سه دوره بازگشت دو، پنج و ده ساله انجام می شود. با عنایت به اینکه سدهای اصلاحی (چکدم) در مناطق کوهستانی کاربرد دارند، لذا زیرحوضه های امام زاده داوود و کشار از حوضه آبریز کن در ایران در استان تهران که یک منطقه کوهستانی بشمار می رود و از لحاظ تفریحی و زیارتی حائز اهمیت می باشد به عنوان مطالعه بررسی و نتایج آن تحلیل و ارزیابی می شود. به عنوان نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود، که اثر احداث چکدمها بر روی زیر حوضه های امام زاده داوود و کشار با استفاده از تلفیق مدل شبیه سازی و بهینه سازی مفید واقع شد و همچنین در این تحقیق با روش بهینه سازی و انتخاب جواب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه (NSGA-II) با منظور کردن هزینه تعمییر و نگهداری برای ساخت چکدم مشکل تخلیه رسوبات و بازسازی چکدم که باعث کاهش اثرگذاری چکدمها در تسکین سیلاب بود تا حدود زیادی برطرف شد که این امر باعث کاهش دبی اوج سیلاب در دوره های بازگشت طولانی تر می شود. همچنین میزان درصد کاهش دبی پیک سیلاب برای دوره های بازگشت مختلف برای هریک از جواب های مدل بهینه در مقایسه با حالت بدون چکدم، معنی دار بوده است. و استفاده از چک دمها با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی چند هدفه در دوره-های بازگشت طولانی تر مثبت ارزیابی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیلاب #سد اصلاحی #مدل هیدرولوژیکی #شبیه سازی #الگوریتم بهینه سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)