پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
امیر عارفی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، رضا مظفری نائینی [استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش تاثیر میکرو-نانو حباب‌های (MNB) هوا بر ویژگی‌های مکانیکی بتن مورد آزمایش قرار گرفت. برای ساخت بتن از طرح اختلات با نسبت آب به سیمان 0.6 استفاده گردید. در کلیه آزمایشات از نمونه‌های سه تایی استفاده گردید و هر آزمایش حداقل دوبار انجام شد تا از تکرار پذیری آن اطمینان حاصل شود. طبق آزمایشات انجام شده، میکرو-نانو حباب‌های هوا در بتن باعث افزایش مقاومت های: فشاری، مقاومت کششی و مقاومت خمشی بتن می‌شود. دمای هیدراسیون و زمان گیرش اولیه و نهایی ترکیب سیمان با آب حاوی MNB نیز کاهش می‌یابد. از دیگر ویژگی‌های بتن حاوی MNB می‌توان به اسلامپ و روانی کمتر نسبت به بتن معمولی اشاره کرد. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، رفتار بتن حاوی MNB مشابه بتن دارای دیگر نانو ذرات می‌باشد و شباهتی به بتن هوادار ساخته شده با مواد افزودنی حباب زا ندارد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#میکرو نانو #مصالح ساختمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)