پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
رضامظفری نائینی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به امکان بررسی الگوهای هیدرودینامیکی استاندارد جریان به کمک نانو- میکرو حباب هوا پرداخته شده است. برای تحلیل جریان و چگونگی حرکت ذرات هوا از پردازش تصویر استفاده شده است. ساختار دستگاه های ساخت نانو – میکرو حباب مورد بررسی قرار گرفته و سپس نحوه تولید نانو – میکرو حباب ها به روش کاویتاسیون هیدرودینامیکی تشریح شده است. در این پژوهش برای تعیین قطر ذرات به کمک روش پراش نور دینامیکی، از دستگاه Nano Particle Size Analyzer و برای بررسی پایداری حبابها با زمان از پتانسیل زتا متر در بازه زمانی تا یک ماه از لحظه تولید استفاده شد. مقدار متوسط ضریب همبستگی چند گانه برای ذرات تا نمونه 6 روزه برابر 0.483 بدست آمد که براساس استاندارد ایزو 22412 سال 2008 جهت صحت نتایج اندازه گیری ها با روش تفرق نور دینامیکی، تا 0.7 قابل قبول است. با تعیین پارامترهای فیزیکوشیمیائی از قبیل کدورت، اکسیژن محلول، رسانایی، pH، و دما مشخص شد که با افزایش سیکل های گردش نانو سیال از دستگاه مولد، کدورت و اکسیژن محلول ابتدا افزایش یافته و بعد از گذر از مرحله فوق اشباع، از میزان آنها کاسته می شود. پس از انجام آزمایشات شناسائی نانوسیال مدل های لازم برای ایجاد الگوهای استاندارد جریان تهیه شد. تصویربرداری از جریان، با دو روش استفاده از دوربین 3CCD با همراه لنز میکرو و روش استفاده از میکروسکوپ پلاریزه نوری و دوربین CCD، بسته به شرایط و اندازه نمونه ها، استفاده گردید. فیلم ها به کمک نرم افزار Edius با فیلترهای مختلف بازسازی شد تا در پردازش دیجیتالی وضوح بیشتری داشته باشد. در مرحله بعد تصاویر به نرم افزار MatLab منتقل و با استفاده از برنامه نوشته شده در این محیط، پردازش تصویر انجام شد. این برنامه قادر است تا تحلیل حرکت نانو- میکرو حباب ها را در فریم های مجزا انجام دهد. بر اساس نتایج حاصل هر چند میکرو حباب ها دارای سرعتی برابر سرعت جریان هستند، اما نانو حباب ها به دلیل فرآیند ناشی از حرکت براونی، کمکی به برداشت الگوی جریان نمی کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هیدرودینامیک؛ پردازش دیجیتال تصاویر؛ نانو-میکرو حباب؛ نانو سیال؛ الگوی جریان لایه ای.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)