پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
محسن دزیانی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه تحقیقی در مورد قابلیت اعتماد ستونهای بتن مسلح انجام گرفته است. قابلیت اعتماد ستونهای بتن مسلح در خروج از مرکزیت ثابت e با استفاده از روشهای راکویتز فیسلر، مقدار میانگین و مونت کارلو مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از روش مرکب که ترکیبی از شبیه سازی مونت کارلو و روش تعیین قابلیت مرتبه اول-لنگر دوم است، قابلیت اعتماد ستونهای بتن مسلح طراحی شده بر مبنای آئین نامه های آبا و ACI تحت ترکیب بار D+L و در شرایط عملی یکسان، تعیین و با هم مقایسه شدند........ برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قابلیت اعتماد #احتمال خرابی #عدم قطعیت #ستونهای بتن مسلح #بارهای تصادفی #همبستگی #آبا #ACI
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)