پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
احمد نجفی مقدم [پدیدآور اصلی]، حمیدرضا صمدلویی[استاد راهنما]، شیده موجرلو[استاد مشاور]
چکیده: گانودرما لوسیدوم قارچی یک ساله از تیره Ganodermataceae است که مصرف دارویی دارد. نام محلی این قارچ در چین، لینگژی؛ در ژاپن، رشی و در کره، یونگ زهی می باشد. این قارچ در طب سنتی جهت درمان بی-خوابی، تنگی نفس، تقویت حافظه، بیماری های کلیه و کبد، ورم مفاصل، آسم مورد استفاده قرار می گیرد. گانودرما دارای مواد فعال بیولوژیک مانند انواع استرول ها، پروتیین ها، پلی ساکاریدها، تری ترپنوئیدها (اسید گانودریک)، پلی فنول ها و ملانین می باشد. ذرات در مقیاس نانو قابلیت حلالیت و عملکرد سطحی بهتری را از خود نشان می دهند به علت اینکه سطح مخصوص بیشتری نسبت به همان ذرات در مقیاس بزرگتر دارند. هدف از این پژوهش بررسی بهترین pH و غلظت نانو ذرات در محیط کشت قارچ گانودرما لوسیدوم در جهت میزان رشد و تولید متابولیت ثانویه اسید گانودریک و اسید فنولی است. نتایج بررسی pH محیط کشت قارچ گانودرما لوسیدوم زرد و قرمز حاوی نانوذرات اکسید منیزیم (MgO)، دی اکسید تیتانیوم (TiO2)، اکسید آهن (Fe3O4)، اکسید روی (ZnO) و دی اکسید سیلیسیم (SiO2) در جهت میزان رشد تولید متابولیت ثانویه اسید گانودریک و اسید فنولی نشان داد که pH 5/5 بطور کلی بهترین نتایج را داشت. با توجه به بخش اول که نانوذرات اکسید آهن و اکسید منیزیم بیشترین میزان رشد و تولید اسید فنولی و اسید گانودریک را دارا بودند بخش دوم آزمایش طراحی شد. بخش دوم به بررسی غلظت های متفاوت نانو ذرات اکسید آهن و اکسید منیزیم پرداخته شد، که نتایج نشان داد غلظت های بالای نانوذره اکسید آهن میزان رشد و غلظت های پایین تر میزان تولید اسید فنولی و اسید گانودریک بهتری را از خود نشان دادند که همین نتایج را نیز در مورد نانوذره اکسید منیزیم می توان برداشت کرد. در بخش سوم با روش بهینه سازی آماری سطح پاسخ به بررسی میزان اسید گانودریک و اسید فنولی پرداخته شد و با توجه به داده های حاصل، تولید حداکثری اسید گانودریک و اسید فنولی فرموله شد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوذره اکسید منیزیم (MgO) #نانوذره دی اکسید تیتانیوم (TiO2) #نانوذره اکسید آهن (Fe3O4) #نانوذره اکسید روی (ZnO) #نانوذره دی اکسید سیلیسیم (SiO2) #اسید فنولی و اسید گانودریک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)