پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاطمه پور اسماعیلی [پدیدآور اصلی]، پرویز حیدری[استاد راهنما]
چکیده: چکیده انتقال دهنده‎های سولفات (SULTR) نقش مهمی در جذب و جابجایی سولفات در گیاهان بازی می‎کنند. SULTRها علاوه بر دخالت در فرایندهای رشد و نمو در فرایندهای وابسته به تنش نیز مشارکت دارد. با توجه به اهمیت این انتقال دهنده‎های یونی، SULTRها در برخی گیاهان مورد بررسی قرارگرفته‌اند هرچند که اطلاعات کمی در زمینه عملکرد آن‎ها در دسترس است. در این مطالعه، اعضاء خانواده ژنی SULTR در گندم دوروم (TtSULTR) مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفت. همچنین بیان برخی از TtSULTR تحت غلظت‎های مختلف شوری در سری‎های زمانی متفاوت بررسی شد. در این مطالعه، 22 ژن TtSULTR در ژنوم گندم دوروم شناسایی شد که بر اساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی تفاوت‌های با یکدیگر نشان دادند. TtSULTRها با ارتولوگ هایشان در پنج گروه اصلی طبقه‌بندی شدند و تنوع بالایی بین زیر خانواده‌های SULTR مشاهده شد. علاوه بر این، مشخص شد که رویدادهای تکراری قطعه‌ای توانسته اعضای خانواده TtSULTR را تحت فرآیندهای تکامل گسترش دهد. بر اساس تجزیه‌وتحلیل سایت‌های لیگاند، اسیدهای آمینه LEU، VAL و SER بیشتر در محل اتصال پروتئین‌های TtSULTR شناسایی شدند. علاوه بر این، پیش‌بینی شد که TtSULTR پتانسیل بالایی برای هدف‌گیری جهت فسفوریلاسیون را دارند. بر اساس تجزیه‌وتحلیل سایت پروموتور، ABA و MeJA فیتوهورمون‌هایی هستند که احتمالاً بر بیان TtSULTRs تأثیر بیشتری بگذارند. تجزیه‌وتحلیل Real-time PCR نشان داد که ژن‌های TtSULTR بیان متفاوتی در پاسخ به 150 میلی مولار نمک‌دارند، درحالی‌که تقریباً همه ژن‌های TtSULTR الگوهای بیان مشابهی را در پاسخ به 250 میلی مولار نمک نشان دادند و سطوح بیان آن‎ها در 72 ساعت پس از تیمار نمک 250 میلی‌مولار به حداکثر رسید. به‌طورکلی، نتیجه می‌گیریم که ژن‌های TtSULTR در پاسخ به شوری در گندم دوروم نقش دارند. با این ‌حال، مطالعات عملکردی بیشتری برای تعیین عملکرد دقیق و مسیرهای تعامل مرتبط با آن‎ها موردنیاز است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سولفات #ساختار ژن #بیان ژن #روابط تکاملی خانواده ژنی #برهمکنش ژن‌ها #تنش‌های محیطی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)