پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
میلاد داوری [پدیدآور اصلی]، مسعود حکیمی تبار[استاد راهنما]، دکتر حامد غباری [استاد مشاور]
چکیده: در این مطالعه فون کنه های پیش استیگما و تنوع زیستی آنها در مناطق شمالی شهرستان دامغان در سال های 1399تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از خاک در مناطق مجاور آب و با رطوبت بالا انجام گردید. در این بررسی جمعا 6952 کنه جداسازی و اسلاید گردید که مجموعا32 گونه از 15 خانواده از کنه های پیش استیگما شناسایی گردید، که در بین آن ها سه گونه برای فون دنیا جدید هستند و سه گونه برای اولین بار از ایران گزارش شد که به ترتیب با علامت های (*) و (**) مشخص گردید. با استفاده از شاخص های تنوع زیستی در مناطق شش گانه نمونه برداری خانواده Bdellidae بیشترین فراوانی(درصد19.77) و خانواده Camerobiidae کمترین فراوانی (0.14 درصد) را به خود اختصاص داده اند. لیست گونه های جمع آوری شده به شرح زیر می باشد: Cunaxidae: Cunaxa gordeevae Sergeyenko, 2009; C. grobleri Den Heyer, 1979; Cunaxoides croceus (Koch, 1838); Armascirus hastus Shiba, 1986; Scirula sp.nov. *; Bdellidae: Bdella muscorum Ewing, 1909; Biscirus iranensis Paktinat-Saeej & Bagheri, 2015; Cyta latirostris (Hermann, 1804); C. coerulipes (Dugès, 1834); C. kreiteri Barbar & Ueckermann, 2017; Odontoscirus meridionalis (Thor, 1931); O. mazandaranensis Paktinat-Saeij, Bagheri & Hernandes, 2016; Spinibdella cronini (Baker & Balock, 1944); Cryptognathidae: Cryptognathus lagena Kramer, 1879; Favognathus distortus Kuznetsov, 1974; Favognathus mirazii Khanjani & Ueckermann, 2008; Raphignathidae: Raphignathus gracilis (Rack, 1962); Stigmaeidae: Eustigmaeus segnis Koch, 1836; Eustigmaeus caspianensis Bagheri and Paktinat Saeej, 2014; Trombidiidae: Allothrombium meridionale Berlese, 1910; Erythraeidae: Abrolophus sp. nov. *; Leptus trimaculatus(Rossi, 1794); Scutacaridae: Scutacarus echidna Berlese, 1905** ; Imparipes dilatatus Mahunka et Zaki, 1982. **; Camerobiidae: Neophyllobius asalii Khanjani & Ueckermann, 2006; Eupodidae: Eupodes clavifrons R. Canestrini, 1886; Cocceupodes paradoxus Weiss-Fogh, 1948; Eupodes hawaiiensis Strandtmann & Goff.**; Smarididae : Hirstiosoma latreillei (Grandjean, 1947); Cocceupodidae: Linopodes ambustus C.L.Koch, 1838; Microtrombidiidae: Enemothrombium sp. nov. *; Eutrombidium fathipouri Karimi Irvanlou, Kamali & Talebi, 2000; Rhagidiidae: Coccorhagidta Thor,1394; Calyptostomatidae: Calyptostoma gorganica Saboori & Soukhtsaraii,2012; تمام گونه های جمع آوری شده به صورت اسلاید های میکروسکوپی دایمی در مجموعۀ کنه شناسی موزۀ جانورشناسی استاد جلال افشار گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) نگهداری می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی : فون #پیش استیگمات #تنوع زیستی #کنه خاکزی #دامغان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)