پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
هادی امیدی فر [پدیدآور اصلی]، هادی جعفری [استاد راهنما]
چکیده: پیش‏بینی نوسانات سطح ایستابی و تغییرات حجم منابع آب زیرزمینی از اهمیت بالایی در مدیریت کارآمد آنها برخوردار است. آبخوان ازغند با وسعت حدود 289 کیلومترمربع در حد فاصل شهر‏های تربت‏حیدریه، فیض‏آباد و کاشمر در امتداد شرق به غرب کشیده شده است. حدود 66 درصد از منابع آب زیرزمینی این آبخوان برای مصارف کشاورزی، 33 درصد برای مصارف شرب شهری و روستایی و 1 درصد نیز جهت سایر مصارف (دام و طیور، صنعتی، گلخانه و غیره) مورد استفاده قرار می‏گیرد. آبخوان ازغند بیشترین سهم را در تامین آب شرب شهر فیض‏آباد، روستاهای تابعه و نیز بخشی از آب شرب شهر تربت‏حیدریه را داشته که این موضوع ضرورت انجام مطالعات در این آبخوان مهم را ایجاب نموده است. بدین منظور مدل عددی آبخوان جهت پیش‏بینی رفتار آبخوان در سناریورهای مختلف و در راستای مدیریت این آبخوان ارزشمند به وسیله کد کامپیوتری MODFLOW در نرم‏افزار GMS 7.1 تهیه شد. واسنجی (کالیبراسیون) مدل بر اساس اطلاعات 12 ماهه سال آبی 95-94 انجام شده و به منظور صحت‏سنجی آن نیز از آمار سال آبی بعد استفاده شده است. بر این اساس محدوده تغییرات هدایت هیدرولیکی آبخوان در مدل عددی 7 تا 24 متر بر روز، ضریب ذخیره متوسط حدود 6 تا 7 درصد، ضریب نفوذ بارش 10 درصد و ضریب آب برگشتی نیز حدود 20 درصد برآورد گردید. از مدل عددی کالیبره شده و صحت‏سنجی شده برای پیش‏بینی رفتار آبخوان در سناریوهای مختلف (ادامه شرایط فعلی، حفر چاه‏های جدید برای تامین آب شرب و کاهش برداشت از چاه‏های کشاورزی) استفاده گردید. بر اساس نتایج مدل عددی، ادامه روند فعلی بدون اعمال شرایط کاهشی برداشت آب باعث افزایش افت سطح ایستابی می‏گردد. افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق حفر چاه‏های جدید شرب نیز باعث افت بیشتر سطح ایستایی و تشدید پیشروی خطوط هم‏پتانسیل کمتر به سمت منطقه شمال زرمهر و خوشدره (واقع در شمال شرق آبخوان) خواهد شد. در سناریوی سوم، کاهش برداشت از چاه‏های کشاورزی فعلی در محدوده چاه‏های شرب باعث عدم اعمال تنش بیشتر به آبخوان می‏گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل عددی #بیلان #مادفلو #ازغند
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)