پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
اسماعیل دهقانی بوانی [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]
چکیده: در سالهای اخیر 3،2،1-تری آزول‌ها مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند، زیرا این ترکیبات به طور وسیع در داروسازی، مواد شیمیایی کشاورزی و رنگ‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین این ترکیبات دارای خواص زیستی متعددی شامل آنتی باکتری، ضد التهاب، ضد سرطان، ضد حساسیت و ضد ویروس HIVمی باشند. در این پژوهش مشتقات 3،2،1-تری آزول های 1و4-دو استخلافی به وسیله واکنش کلیک بین آزیدهای آروماتیک و 3-یدو پروپین2-این-1-اُل در حضور کاتالیزگر مس(Ӏ) در حلال سبز (آب مغناطیس) سنتز گردید، سپس از واکنش تری آزول های سنتز شده با آلکینهای انتهایی (واکنش سونوگاشیرا) و مشتقات بورونیک اسید (واکنش سوزوکی) مشتقات جدیدی از 3،2،1-تری آزول های 1و4-دواستخلافی تهیه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی :3 #2 #1-تری آزول #واکنش سوزوکی #واکنش سونوگاشیرا #آلکین انتهایی #بورونیک اسید
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)