پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1383
پدیدآورندگان:
مجید هاشمیان زاده [پدیدآور اصلی]
چکیده: در این تحقیق مخلوط مواد فعال در سطح نیز جهت بررسی دیاگرام فاز مورد استفاده قرار گرفت. برای نشان دادن تغییرات دیاگرام فاز مخلوط از ترکیب در کنار استفاده شده است. افزایش سهم دانه‌های دم، انحلال فاز روغنی راافزایش می دهد که نتایج شبیه سازی این مسئله را تایید میکند.علاوه بر این میان کنشها در حالت مخلوط اثر سینرژیسم دارندکه در شیمی اهمیت خاصی دارد... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فازمخلوط #ماده فعال #انحلال فاز روغنی #مونت کارلو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)