پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فریده جاجرمی [پدیدآور اصلی]، فاطمه مصدرالامور[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، محمد قاضی [استاد مشاور]
چکیده: گالیم، فلزی است که کاربرد گسترده ای در صنایع پیشرفته امروزی مانند اپتیک، الکترونیک، لیزر و... دارد. در سال های اخیر اصلی ترین راه به دست آوردن گالیم، استخراج آن به عنوان محصول جانبی در طی تولید آلومینا از بوکسیت به وسیله فرایند بایر می باشد. حدود 90 % گالیم جهان از محلول بایر تأمین می شود. در این تحقیق، گالیم به روش استخراج حلالی با استفاده از کلکس 100 استخراج شد و اثر عوامل مختلف از جمله نوع حلال رقیق کننده، درصد کلکس 100، نوع و درصد تنظیم کننده و زمان استخراج بر روی درصد استخراج گالیم بررسی و بهینه گردید. همچنین امکان رسوب گیری ترکیبات گالیم از محلول نهایی برای استفاده در الکترولیز گالیم مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گالیم #کلکس 100 #محلول بایر #استخراج حلالی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)