پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
زهره نوروزی نژاد [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، سامان حسینخانی [استاد راهنما]
چکیده: نانو ذرات و به‌طورکلی بسترهای متخلخل به دلیل کارایی بالا در جذب سطحی ترکیبات مختلف از جمله گازها، بیومولکول‌ها و پروتئین‌ها در دهه اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته‌اند. از این رو در این پژوهش میزان کارایی دو نوع از چهارچوب‌های آلی‌فلزی که امروزه یکی از پرکاربردترین و تقریباً مهم‌ترین نوع نانو ذرات متخلخل محسوب می‌شوند به‌عنوان بستر برای آنزیم لوسیفراز که در زمینه پزشکی و بیوتکنولوژی بسیار پرکاربرد ولی حساس به تغییرات محیطی می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این پژوهش دارای سه بخش اصلی است. بخش اول شامل تثبیت آنزیم بر روی (Fe- MIL-88(NH2 و (Fe-MIL-88(NH2 متصل شده با ترفتالدهید و مطالعات دستگاهی و آزمایشگاهی مربوط به آن‌هاست. در بخش دوم تثبیت آنزیم بر روی (MIL-53(Al و مطالعات دستگاهی و آزمایشگاهی مربوط به آن ارائه شده است. در بخش سوم نیز بررسی کاربردها شامل آزمایش‌های مربوط به خواص آنتی‌باکتریال، آنتی‌اکسیدانی و سمیت بسترهای سنتز شده انجام شد. نتایج نشان داد که اتصال آنزیم لوسیفراز به هردو ترکیب (Fe-MIL-88(NH2 و (Fe-MIL-88(NH2 متصل شده با ترفتالدهید از طریق پیوند کووالانسی و به (MIL-53(Al از طریق جذب سطحی است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند لوسیفراز تثبیت‌شده بر روی هر دو چهارچوب فلز-آلی مذکور پایداری بیشتری ازلحاظ سینتیکی و ترمودینامیکی داراست. مطالعات خواص آنتی‌باکتریال، آنتی‌اکسیدانی و سمیت این ترکیبات نیز نشان می‌دهند هر دو ترکیب دارای خاصیت آنتی بیوتیکی قویتری نسبت به تتراسایکلین و کانامایسین بودند همچنین این ترکیبات دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی بوده و نسبت به سه رده سلولی Hela، MDA-MB-468 و K562 سمی هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چهارچوب های فلز-آلی #لوسیفراز #تثبیت آنزیم #جذب سطحی و اتصال کووالانسی #خواص آنتی-باکتریال #خواص آنتی اکسیدانی #سمیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)