پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حدیث برزویی [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در کار حاضر برای اولین بار، پوست گردو عامل‎دار شده با گروه‎های کربوکسیلات با استفاده از استری کردن پوست گردو با ملدرام‎اسید تهیه شد. مشخصه‎یابی پوست گردو عامل‎دار شده با گروه‎های کربوکسیلات با تکنیک‎های مختلفی تایید گردید که گروه‎های کربوکسیلیک بر روی سطح پوست گردو قرار گرفتند. عملکرد پوست گردو اصلاح‎شده برای حذف یون سرب(ɪɪ) در محلول‎های آبی مطالعه شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها نشان می‎دهد که ایزوترم لانگمویر می‎تواند داده‎های تعادلی را به‎صورت رضایتبخش توضیح دهد و حداکثر ظرفیت جذب جاذب برابر با mg/g 192.3 در g/L 0.8 از جاذب، pH=5.5 و دمای K298 است. مطالعات سینتیکی نشان داد که فرایند جذب از نوع شیمیایی است. برای ساخت یک مدل تجربی برای پیش‎بینی درصد حذف یون‎های سرب(ɪɪ)، دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. این مدل‎ها با استفاده از یک مجموعه آزمون، از 20 داده مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه بین مدل‎های توسعه یافته نشان می‎دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی قادر به پیش‎بینی میزان حذف یون‎های سرب(ɪɪ) با صحت بیشتری است. در نتیجه مدل شبکه عصبی مصنوعی می‎تواند برای طراحی یک برنامه تصفیه فاضلاب اتوماتیک استفاده شود. لازم به ذکر است که پوست گردو اصلاح‎شده مورد استفاده، با استفاده از 2Na-EDTA بازیابی شد و برای حذف یون‎های سرب(ɪɪ) از محلول‎های آبی به‎کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#یون سرب(ɪɪ) #مدل‎سازی #پساب #حذف #بیو-جاذب زراعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)