پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زهرا اعلمی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: کینوکسالین ها دارای طیف وسیعی از فعالیت های بیولوژیکی مانند خواص ضد ویروسی، ضد باکتری و ضد سرطان می باشد. همچنین در کشاورزی به عنوان قارچ کش، علف کش و حشره کش استفاده می شود. در این تحقیق، سنتز یک ظرفی مشتقات جدیدی از تترازولو [a-5,1][4,2,1] تری آزولو [c-4,3] کینوکسالین به سه روش گزارش می گردد. 1- واکنش 3،2-دی کلرو کینوکسالین با هیدرازین و آلدهیدهای آروماتیک و سپس افزایش برم و سدیم آزید در آب 2-واکنش 2،3- دی کلرو کینوکسالین با هیدرازین، بنزوئیل-کلریدها و سپس افزایش سدیم آزید در دی اکسان 3-واکنش 2،3 دی کلرو کینوکسالین با هیدرازین و تری متیل-ارتو فرمات و سپس افزایش سدیم آزید در اتانول ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف-سنجی تأیید گردید. از ویژگی های این روش شرایط ملایم، تک-ظرفی بودن و بهره ی بالای مشتقات سنتز شده می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فعالیتهای بیولوژیکی #قارچ کش #ساختار ترکیبات سنتز شده #داده‌های طیف سنجی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)