پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
نوشین کاشی [پدیدآور اصلی]، مهدی مومنی[استاد راهنما]، حبیب الله حمیدی نژاد [استاد مشاور]
چکیده: رسوب پالس لیزری یک پدیده استوکیومتری است به این معنی که ستون پلاسمای تشکیل شده برروی ماده هدف، همان ترکیب ماده مورد نظر را دارد که به عنوان لایه نازک به سطح زیرلایه می رسد. به هر حال برای استفاده درست و بجا از این تکنیک، شناخت و بررسی پارامترهای وابسته به آن ضروری است. در بین فسفات های مختلف کلسیم، هیدروکسی آپاتیت با فرمول شیمیایی Ca10 (PO4)6 (OH)2 به دلیل شباهت بلورینگی و ترکیبی آن به مواد معدنی استخوان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این ترکیب نسبت کلسیم به فسفر 67/1 است که فعالیت ترکیبات کلسیم-فسفر را در بدن انسان مشخص می کند. در سال های اخیر، هیدروکسی آپاتیت به دلیل خواص بیولوژیکی و شیمیایی خاص آن به عنوان یک ماده جایگزین استخوان، به شدت مورد مطالعه قرار گرفته است. ویژگی های آن کاملاً با ترکیب شیمیایی بخش معدنی استخوان ها و دندان ها مطابقت دارد و در جراحی ترمیم و بازسازی، پوشش ایمپلنت، جایگزین های استخوان و اجزای کامپوزیت ایمپلنت استفاده می شود. بلوری بودن پوشش سرامیکی به طور مستقیم با حلالیت پوشش در محیط فیزیولوژیکی مرتبط بوده و عامل مهمی در زیست فعالی است. در این رساله، رشد و مشخصه یابی لایه های نازک هیدروکسی آپاتیت خالص و دوپ شده با یون های فلزی مختلف برروی زیرلایه استیل انجام شد. فرایند لایه نشانی با استفاده از هارمونیک دوم لیزر Nd: YAG در محفظه خلأ می باشد. با استفاده از آنالیزهای پراش پرتو ایکس و رامان، پالس لیزر با انرژی mj120 و فرکانس Hz8 و دمای بازپخت c480° به عنوان شرایط بهینه برای داشتن لایه نازک بلوری در نظر گرفته شد. با کمک آنالیز میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی شاهد لایه های همگن با ساختاری نامنظم بودیم. مورفولوژی نامنظم و ساختار کریستالی منجر به گسترش سطح و افزایش تکثیر سلول در کاربردهای پزشکی می شود. برای بهبود خاصیت ضدباکتریایی لایه نازک از دوپ هیدروکسی آپاتیت با یون های مس و روی استفاده کردیم. دوپ یون ها در هیدروکسی آپاتیت خالص باعث افزایش زاویه تماس و در نتیجه کاهش انرژی سطحی می شود. از طرفی با کاهش انرژی سطح و افزایش آب گریزی، چسبندگی باکتری ها به سطح ایمپلنت و رشد لایه های هیدروکسی آپاتیت در محلول شبیه سازی بدن کاهش می یابد. در این تحقیق، دمای الکترونی و چگالی الکترونی پلاسمای تولید شده با پالس لیزر برروی ماده هدف هیدروکسی آپاتیت با روش طیف-سنجی نوری، براساس تغییر پارامترهای لیزر مانند انرژی و فرکانس، بررسی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: رسوب پالس لیزری #پلاسما #هیدروکسی آپاتیت #طیف سنجی #لایه نازک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)