پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سارا شاهینی [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]
چکیده: یکی از پارامترهای مهم برای انتخاب یک حسگر گازی خوب، گزینش گری آن نسبت به یک گاز خاص می باشد؛ بدین معنا که بتواند یک گاز مشخص را در محیطی که از چندین گاز پر شده است به خوبی تشخیص دهد. به علت همپوشانی پاسخ یک حسگر نسبت به گازهای مختلف، اطلاع از اینکه دقیقا کدام گاز در محیط وجود دارد تقریبا غیر ممکن است. برای حل این مشکل راه های مختلفی پیشنهاد شده است که یکی از آن ها استفاده از یک آرایه حسگری است که در آن همه قطعات استفاده شده کاملا گزینش گر نبوده و به چند نوع گاز متفاوت پاسخ می دهند. در نهایت برای تشخیص نوع گاز های موجود، که داده های مربوط به پاسخ آن ها توسط یک حسگر یا آرایه ای از حسگرها جمع آوری شده است می توان از روش های مختلف دسته بندی داده ها استفاده کرد. در این پژوهش، یکی از این روش ها به نام ماشین بردار پشتیبان برای این منظور استفاده شده است. آرایه حسگری برای دو گاز اتانول و دی اکسید کربن آموزش داده شده و سپس برای داده های حاصل از مخلوط دو گاز تست شده است. این کار برای حالت های مختلف آنقدر تکرار شده تا بالاترین دقت ممکن به دست آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بینی الکترونیکی #حسگر گازی #تجزیه و تحلیل داده #آرایه حسگری #گزینش گری #تفکیک گازها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)