پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
جواد موحدی [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]، مژگان حسین نژاد [استاد راهنما]
چکیده: امروزه سلول های خورشیدی حساس به مواد رنگزا بدلیل ارزان بودن مواد و آسانی روش ساخت بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. مواد رنگزای مرسوم مورد استفاده در ساخت این سلول ها، N719 است که حاوی ترکیبات روتانیوم می باشد. میزان فراوانی روتانیوم در طبیعت بسیار کم است و سنتز آن بصورت مصنوعی هم بدلیل استفاده از کاتالیزورهای طلا و پلاتین بسیار پرهزینه می باشد. در این میان مواد رنگزای آلی با توجه به هزینه به مراتب پایین تر نسبت به مواد حاوی روتانیوم و با راندمان تقریبا مشابه به آن ها، جایگزین مناسبی برای این سلول ها به شمار می آیند. در این پایان نامه سه نوع ماده رنگزای غیر فلزی جدید بر پایه ایندولین سنتز شد و سپس با سنتز نانوپودرهای اکسید روی و اکسید قلع، سلول های خورشیدی بر پایه ZnO و SnO2 ساخته شد و راندمان آن ها در مورد هریک از رنگدانه ها مورد بررسی قرار گرفت. در میان سلول های ساخته شده بیشترین بازده سلول بر پایه ZnO در حدود 4.59 % و بیشترین بازده سلول بر پایه SnO2 در حدود 3.18 % بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سلول های خورشیدی حساس به مواد رنگزا #اکسید روی #اکسید قلع #رنگدانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)