پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زین‌العابدین فرامرزی پلنگر [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: در این عصر محققان در صدد هستند تا در در‏باره تصمیمات افراد موارد مختلف که مورد رضایت یا عدم رضایت آن‌ها است‏، مدلی بسازند. مدل تحلیل متقارن درصدد است که این رضایت‌مندی و انتخاب را مورد بررسی قرار دهد. در اینجا بیشترین بحث در مورد تصمیم افراد برای یک کالا می‌باشد که تحلیل متقارن با استفاده از ویژگی‌ها و سطوحی که برای یک کالا در نظر می‌گیرد آن کالا را توصیف کرده و تصمیمات افراد در مورد کالا را مدل‌سازی می‌کند. در ادامه در فصل اول ابتدا تحلیل متقارن را معرفی و مفاهیم مربوط به آن را شرح می‌دهیم‏، در فصل دوم روش‌های برآورد را شرح داده و در فصل سوم تحلیل متقارن با اثرات ثابت گفته می‌شود‏، فصل چهار هم مدل با اثرات آمیخته را بیان می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل متقارن‏ #مدل اولویت مصرف‏ #مدل بخش‌ارزشی‏ #مدل با اثرات ثابت‏ #مدل با اثرات آمیخته.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)