پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
راضیه عربخانی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، سید فرخ فروهنده[استاد راهنما]، مهرداد غزنوی[استاد مشاور]
چکیده: نظریه مجموعه‌های فازی در بسیاری از زمینه‌‌ ها از قبیل تحقیق در عملیات، نظریه کنترل، علوم مدیریت و... کاربرد دارد. به ویژه یکی از کاربردهای این نظریه در مسائل تصمیم‌گیری مسائل برنامه‌ریزی خطی با اعداد فازی است. مدلسازی و حل مسائل بهینه‌سازی یکی از مهم‌ترین مسائل روز می‌باشد. باتوجه به ماهیت داده‌ها که در دنیای واقعی نا‌دقیق و مبهم است، مسئله برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی یک ابزار قدرتمند برای مدلسازی مسئله بهینه‌سازی خواهد بود. در این پایان‌نامه به بررسی برخی روش‌ها برای حل مسائل بهینه‌سازی کاملاً فازی پرداخته شده است. یکی از روش‌های حل این مسائل قاعده الفبایی و حل تقریبی فازی است. با استفاده از مفهوم اعداد مثلثی فازی متقارن یک رویکرد برای غیر فازی کردن یک کمیت فازی کلی ارائه شده است. سپس یک روش جدید برای پیدا کردن جواب بهینه فازی مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی با محدودیت‌های نامساوی مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین روشی دیگر برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی با محدودیت های منعطف براساس یک رایطه‌ی ترتیبی جدید مطرح شده است. در این روش سه الگوریتم با تبدیل آن‌ها به برخی مسائل برنامه‌ریزی خطی قطعی هم‌ارز طراحی شده است. در ادامه یک تکنیک جدید اصلاح شده برای حل این گونه مسائل بیان شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی #اعداد فازی #روش سیمپلکس فازی #رتبه‌بندی تابع #بهینه‌‌سازی چند‌هدفه #محدودیت منعطف
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)