پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
خدیجه شفیعی توندری [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه با هدف انجام یک تحقیق تحلیلی در روش های اثبات در ترکیبیات و گراف انجام شده است. برای این منظور کتاب های متعدد درسی در زمینه ترکیبیات و گراف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بعضی از هدف های موردنظر به شرح ذیل می باشد که در قالب پنج فصل این پایان نامه ارائه گردیده است. ابتدا، ما یک دیدگاه کلی از مفاهیم و روشهای اثبات در ریاضیات، به ویژه در ترکیبیات را عرضه میکنیم. فصل دوم، مربوط به آشنایی با موضوع ها و تکنیک های استدلال ترکیبیاتی می باشد. در ادامه، ما شناختی از ویژگی های ساختاری را بیان می کنیم و برخی از مسائل شمارشی در این رابطه را بررسی می کنیم. سپس، برخی از مسائل وجودی در اثبات های ترکیبیاتی را بررسی می کنیم. سرانجام، برخی از کاربردهای ترکیبیات در علوم رایانه و الگوریتم ها در این متن ارائه شده، معرفی خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اثبات #روش استقرا #برهان خلف #اثبات وجودی #اثبات با ساختن #ترکیبیات #نظریه گراف #اصل شمول و عدم شمول #توابع مولد #استدلال #اثبات ترکیبیاتی #جایگشت #مثال نقض #مسائل شمارش #الگوریتم #توابع مولد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)