پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
نرگس شیخ کبیر [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد مشاور]
چکیده: در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین به علوم تصمیم گیری جذب شده و تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. همچنین مدیران به جهت افزایش بهره وری وکیفیت سازمان، نیازمند استفاده از ابزارهای مفید تصمیم گیری هستند. در بسیاری از موارد در دنیای واقعی تصمیم گیرنده با داده هایی روبرو است که یا بطور ذاتی ماهیت بازهای دارند یا به جهت بالابردن دقت کار داده ها را بصورت بازه ای اعلام می کند در چنین مواردی نیاز به توسعه و گسترش یکی از روشهای تصمیم گیری است. از میان روش های تصمیم گیری به توسعه سه روش TOPSIS ،AHP و ARAS برای داده های بازه ای پرداخته و از آنجایی که یکی از دغدغه های اصلی مدیران و مسئولان آموزش و پرورش ارزیابی کتاب های درس به طور جامع و کامل می باشد، مطالعه موردی را اولویت بندی کتب ریاضی در مقطع دبیرستان قرار داده ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تصمیم گیری چندشاخصه #روشهای TOPSIS #AHPو ARAS #داده های بازه ای #رتبه بندی کتب درس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)