پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
زهرا محمدیان [پدیدآور اصلی]، علی اکبر پویان[استاد راهنما]، حمید حسن پور[استاد مشاور]
چکیده: هدف این پایان نامه، ارائه ی روشی برای تشخیص جعل تصاویر از نوع کپی-انتقال می باشد. تشخیص صحت تصاویر، زمانی مهم و حساس می شود که بخواهیم از آن تصاویر به عنوان مدرک، در دادگاه ها، استفاده کنیم. جعل کپی-انتقال یکی از عمومی ترین روش های جعل تصاویر می باشد که در آن، یک قسمت از تصویر، کپی و در جای دیگری از همان تصویر چسبانده می شود. در این پژوهش به بررسی انواع روش های تشخیص جعل کپی- انتقال می پردازیم. بسیاری از روش ها در صورتی قادر به تشخیص هستند که هیچ تغییری بر روی ناحیه ی کپی شده، قبل از چسبانده شدن، صورت نگرفته باشد. اکثر جاعلان برای این که ناحیه ی کپی شده با نواحی اطرافش همخوانی داشته باشد و تصویر طبیعی تر به نظر برسد، بر روی ناحیه-ی کپی شده، یکسری تبدیلات هندسی اعمال می کنند. یک روش تشخیص جعل خوب باید نسبت به انواع تغییرات و تبدیلات هندسی مقاوم باشد. بسیاری از روش ها نسبت به تمام یا برخی از تغییرات مقاوم نیستند یا از لحاظ محاسباتی بسیار پیچیده و زمانبر هستند. روش تشخیص جعل با استفاده از تبدیل ویژگی های مستقل از مقیاس نسبت به انواع تغییرات مقاوم است و زمان پردازش پایینی دارد، اما این روش در صورتی که جعل در ناحیه ی هموار تصویر صورت گرفته شده باشد، قادر به تشخیص نخواهد بود. این اشکال را توسط ممان های زرنیک برطرف کرده ایم. در این تحقیق، به ارائه ی روشی ترکیبی برای تشخیص جعل کپی- انتقال خواهیم پرداخت که از ترکیب دو روش تشخیص جعل بر پایه ی ممان های زرنیک و ویژگی های SIFT حاصل شده است. باتوجه به خصوصیات این دو روش، روش پیشنهادی در برابر انواع تبدیلات و تغییرات هندسی مقاوم و قادر به تشخیص جعل در نواحی هموار می باشد همچنین بهبودهای زیر بر روی آن ها اعمال شده است:  تشخیص چندین ناحیه ی کپی شده از یک ناحیه. در حالی که روش های قبلی، قادر به تشخیصِ فقط یک ناحیه ی کپی شده از ناحیه ی اصلی هستند.  این روش بین اشیا و نواحی شبیه به هم که منتج به استخراج ویژگی های مشابه می شود، و نواحی یا اشیای کپی شده تمییز قائل می شود.  همچنین در صورت تشخیص جعل، به تعیین پارامترهای تبدیلات هندسی و در انتها به مقایسه ی روش پیشنهادی با سایر روش ها خواهیم پرداخت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشخیص جعل #کپی- انتقال #تصاویر دیجیتالی #ویژگی SIFT #ممان زرنیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)