پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
انعام هلالات [پدیدآور اصلی]، منصور فاتح[استاد راهنما]
چکیده: امروزه ایجاد تجهیزات تصویربرداری جدید و امکان پردازش و ویرایش آسان تصاویر، منجر به تولید حجم زیادی از تصاویر جعلی میشود. لذا روشهای جرمکاوی تصویر برای تشخیص تصاویر جعلی معرفی شدهاند. روشهای مبتنی بر فرمت، میتوانند جعل را در تصویر فشرده، شناسایی کنند. این روشها عمدتا در فرمت تصویری JPEG به کار میروند. در میان فرمت‌های تصویری، فرمت JPEG از فراوانی و کاربرد بیشتری برخوردار است، به همین دلیل غالب موارد جعل تصاویر در این فرمت انجام می‌شود. در این رساله، روش جدیدی برای احراز هویت تصاویر JPEG به کمک اطلاعات سرآیند ارائه شده است. برای جعل تصویر، ابتدا تصویر خروجی دوربین به نرم‌افزار مربوطه منتقل شده و سپس تغییرات لازم بر روی آن انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین پارامترهای تشخیص جعل تصاویر، منبع تصویر است. یعنی باید مشخص کرد که تصویر موردنظر، از دوربین اخذ شده یا در نرم‌افزاری مورد تغییر قرار گرفته است. جعل یا تغییر در تصاویر به کمک نرم‌افزارهای مختلفی از جمله فتوشاپ انجام می‌شود. یکی از راه‌کارهای شناسایی نرم‌افزار تغییر دهنده‌ی تصویر استفاده از اطلاعات سرآیند است. هر دوربین یا نرم‌افزار، ردپایی از خود در سرآیند تصویر بجای می‌گذارد که به کمک این ردپا امکان شناسایی مدل دوربین یا نرم‌افزار تغییر دهنده‌ی تصویر وجود دارد. در این رساله، الگوریتم جدیدی برای آشکارسازی جعل در جرمشناسی تصاویر با استفاده از اطلاعات سرآیند تصویر JPEG معرفی میشود. در این روش ابتدا با توجه به دادگان کاربردی در سرآیند تصویر JPEG، نوع نرم‌افزار ویرایشگر یا مدل دوربین را شناسایی کنیم و سپس با توجه به دیگر اطلاعات موجود در سرآیند نیز نرم‌افزار ویرایشگر و مدل دوربین را باری دیگر شناسایی کنیم و سپس در صورت عدم تطابق اطلاعات، سرآیند تغییر یافته را شناسایی کنیم. نتایج ارزیابی روشهای پیشنهاد شده با پایگاه داده جمعآوری شده نشان دادند که روش پیشنهادی احراز هویت تصویر، به‌خوبی انجام شده است و قابلیت استفاده در سیستمهای عملیاتی را دارد. همچنین در روش پیشنهادی هرگونه ویرایش عکس با فتوشاپ به‌راحتی و بدون ابهام قابل شناسایی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جرمکاوی #احراز اصالت #پردازش تصویر #تشخیص جعل #تصویر JPEG
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)