پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مریم منافی آزاد [پدیدآور اصلی]، مرتضی زاهدی[استاد راهنما]
چکیده: با توسعه پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات، متصدیان آموزش فرصت شگفت انگیزی برای ادغام فناوری در یادگیری زبان دارند. ادغام یادگیری الکترونیکی با شیوه یادگیری سنتی در آموزش عالی به طور گسترده پذیرفته شده است. شیوه آموزش الکترونیکی مزایای فراوانی است، در سرعت یادگیری دارای انعطاف است و محدویت زمان و مکان شیوه آموزش سنتی را ندارد. تلفن هوشمند و سایر دستگاه های تلفن همراه برای یادگیری زبان به کاربرده شده اند. نرم افزارهای مختلف در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته اند. بهبود کیفیت نرم‏افزار یکی از موضوعاتی می‏باشد که در آن نیاز است روش های بهبود به طور مداوم در حال رشد و پیشرفت است. ارزیابی فناوری یادگیری زبان انگلیسی با تلفن همراه سبب بهبود هدف از این تحقیق پیدا کردن بهترین روش و بهترین عامل برای بهبود کیفیت نرم‏افزار برای بهره‏مندی بهتر و نتیجه بخش‏تر کاربرها و سهولت در کار با نرم‏افزارهای آموزش زبان است. در این پایان نامه در ابتدا 10 نرم افزار آموزش زبان انگلیسی از نظر تعداد کلیک‌ها برای رسیدن به هدف مورد نظر، و تعداد لینک‌ها در هر صفحه و صفحات واسط ، مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده هر نرم افزار که از نظر تعداد کلیک‌ها برای رسیدن به هدف و تعداد لینک‌ها در هر صفحه مقدار واریانس آنها کمتر از 100 باشد، آن نرم افزار کارایی بهتر و از دید کاربر نیز مورد قبول قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#یادگیری با موبایل #آموزش زبان انگلیسی #برنامه هوشمند موبایل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)