پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مرضیه داوری ترشیزی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: در مقوله ی اصلاح خطاها ، معلمان زبان انگیسی در ایران بیشتر بر روی خطاهای گرامری تمرکز میکنند و خطاهای جامعه شناختی ناشی از تفاوت های فرهنگی را نادیده می گیرند. به طور خاص، اصلاح خطاها به این منظور انجام می شود تا زبان آموزان بتوانند جملات صحیح و مناسب تولید کنند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و کشف دیدگاه معلمان در رابطه با خطاهای جامعه شناختی در حوزه یادگیری زبان انگلیسی است. این تحقیق به مطالعه جنبه های مختلف جامعه شناسی زبان می پردازد و بیان میکند که خطاهای جامعه شناختی در یادگیری زبان انگلیسی به توانایی استفاده از زبان در موقعیت های مختلف در جامعه و محیط های مختلف بستگی دارد. به عبارت دیگر، در ر وابط بین فرهنگی، مناسب صحبت کردن حایز اهمیت است. در این میان، این تحقیق در نظر دارد با تحلیل خطاهای جامعه شناختی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی به کشف استفاده مناسب از زبان بپردازد. از اینرو، سیزده معلم با تجربه از طریق مصاحبه ، دعوت به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها و نظریاتشان شدند . داده های جمع آوری شده از طریق مصاحبه ، به دقت و با دستور العمل های تحقیقات کیفی بررسی شدند. از میان داده های این تحقیق ، هفت روش و تکنیک اصلاح خطاهای جامعه شناختی استخراج و معرفی شد.یافته های این تحقیق ، برای برنامه ریزان درسی ، معلمان و دانش آموزان به منظور برطرف کردن این نوع خطاها مفید واقع خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خطاهای جامعه شناختی.دیدگاه معلمان.تحقیقات کیفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)