پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
وحیده مرتضوی [پدیدآور اصلی]، سید حمزه موسوی[استاد راهنما]
چکیده: این مطالعه براساس نظریه آلن پارتینگن (1998)، معنای عروضی تعدادی از افعال را در ده دیکشنری که از معتبرترین دیکشنریهای دو زبانه انگلیسی- فارسی هستند بررسی می کند. با استفاده از روش تحقیق کیفی، معنای عروضی شش عدد از افعال شامل (شیوع یافتن، سبب شدن، تحت تاثیر قرار دادن، موجب شدن، تاثیر گذاشتن، اتفاق افتادن) استخراج وگزارش شدند. نتایج نشان میدهند، در بعضی موارد خاص معنای عروضی و معنای ترجیحی در زبانهای انگلیسی و فارسی به یک نسبت قابل مشاهده اند.بر این اساس نظر به اینکه عدم تطابق معنای عروضی در هر دو زبانی امری اجتناب ناپذیر است، لذا توصیه میشود دیکشنری های دو زبانه محتاطانه مورد استفاده قرار گیرند. همچنین آنالیز داده ها نشان میدهند، دیکشنری های چاپ شده از لحاظ ارایه ی معنای عروضی دقیق کلمات مورد تحقیق در این مطالعه، نسبت به دیکشنری های آنلاین معتبر ترند. بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که الحاق معنای عروضی کلمات بعنوان بخشی از توضیحات لغوی در دیکشنریهای دو زبانه کاری دشوار است. علاوه بر این، در این تحقیق دلالتهای نظری و عملی نیز ارایه شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معنای عروضی #دیکشنری دو زبانه انگلیسی – فارسی #آلن پارتینگتن #روش تحقیق کیفی #ترجمه های فارسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)