پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهسا اهرچی فرشی [پدیدآور اصلی]، سعید خاقانی[استاد راهنما]، میثم مهدی زاده[استاد مشاور]
چکیده: موضوع این پایان نامه طرح مرکزی چند رسانه ای در سایتی فرهنگی واقع در یکی از مناطق پر پتانسیل تهران (خیابان انقلاب) می باشد که این منطقه به جهت دارا بودن ویژگی های فرامنطقه ای، بستری مناسب جهت طرح مجموعه ای برای استفاده عموم مردم است. بستری که می توان ادعا نمود شاید اولین ردپای معماری مدرن ایران در آن اتفاق افتاد. با توجه به اینکه در عصر ارتباطات، موضوع رسانه یکی از مفاهیم و ابزارهای پایه جهت شناخت علم و هنر روز است، حضور چنین مجموعه ای درموقعیتی استراتژیک می-تواند بسیار موثر واقع شده و بهانه ای برای حضور هنرمندان و هنردوستان و تعاملات اجتماعی بین آنان گردد. با توجه به این که بستر طرح در این پروژه می تواند جهت گیری های معمارانه و تاثیرگذاری ایجاد کند، رویکرد این طرح، زمینه گرا ست. در روند این طراحی در ابتدا مروری بر مفهوم زمینه گرایی در معماری و شهرسازی، رسانه و ارتباط آن با معماری خواهد شد و ضمن اشاره به چند نمونه پروژه، نگاهی بر روند شکل گیری سبک های معماری و شهرسازی مدرن در تهران خواهیم داشت. در آخر با تحلیل سایت موجود به بررسی روند طراحی و ایده های آن پرداخته می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تهران #معماری #رسانه #مرکز چندرسانه ای #زمینه گرایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)