پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سهیلاصنفی [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش به اهمیت فزاینده انتخاب سرمایه‌گذاری بهینه، به‌ویژه در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. تمرکز آن بر استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی شهودی برای رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران است. این‌رویکرد هر دو جنبه کمی و کیفی را در نظر می‌گیرد و بینش‌های ارزشمندی را برای سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان مالی ارائه می‌دهد. با ارزیابی عواملی مانند اندازه، عملکرد و سایر معیارهای مرتبط، هدف این مطالعه کمک به درک تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، پیامدهای قابل‌توجهی برای جامعه سرمایه‌گذاری دارد. با ادغام تئوری مجموعه‌های فازی شهودی و تصمیم‌گیری چند معیاره، این مطالعه به دنبال ارائه یک رویکرد جامع برای انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری مناسب است، که درنهایت به سود سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان مالی است. لذا در این پژوهش، بیست مورد از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام انتخاب شده است و از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی شهودی، جهت ارزیابی و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس رتبه‌بندی عملکردشان استفاده گردیده است. انتظار می‌رود که نتایج این مطالعه، پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در راستای سرمایه‌گذاری را شفاف کند و بینش ارزشمندی را برای افراد و سازمان‌های درگیر در فرآیند سرمایه‌گذاری و همچنین مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#صندوق سرمایه‌گذاری مشترک #مجموعه فازی شهودی #فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی شهودی #تصمیم‌گیری چند معیاره #سرمایه‌گذاری.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)