پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
فرزاد زواری [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده بورس به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری در هر کشوری محسوب می شود. به دلیل عدم اطمینان و تعداد زیاد شرکت ها در بازار مالی، انتخاب سهام مناسب برای سرمایه گذاری دشوار شده است. سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر در بازارهای مالی در سراسر جهان شروع به تمرکز بر روش‌هایی برای شناسایی سهام برتر در فرآیند تشکیل سبد خود کرده‌اند. شناسایی و رتبه بندی سهام با استفاده از معیارهای مالی به سرمایه گذاران کمک می کند تا ریسک های مربوط به انتخاب سهام را بهتر درک کنند و سرمایه خود را بهتر مدیریت کنند، در نتیجه سهام خود را سریع و دقیق انتخاب کرده و سود مطمئن تری کسب کنند. نگرانی اصلی این است که سرمایه گذاران بازار سرمایه با وجود ابهامات موجود در بازار در انتخاب سهام مناسب با مشکل مواجه هستند. تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و رتبه بندی سهام (شرکت ها) برای تشکیل پرتفوی در بازار سهام بسیار مهم است. هدف این پایان نامه ارائه رویکردی برای کاهش ابهامات موجود در بازار و در نهایت رتبه بندی سهام (شرکت ها) بر اساس معیارهای مالی است. این مطالعه با هدف ارائه رویکردی جدید، با استفاده از 4 معیار برای رتبه بندی 11 سهم (شرکت) برای تشکیل پرتفوی انجام شد. رویکرد فازی پیشنهادی مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تکنیک پرامتی فازی ام قطبی است. روش سازمانی رتبه‌بندی ترجیحی برای غنی‌سازی ارزیابی‌ها (پرامتی) یک خانواده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای ارزیابی مجموعه محدودی از گزینه‌ها است که بر معیارهای متعدد و متناقض متکی است. این پایان نامه نسخه ای از تکنیک پرامتی را ارائه می دهد که شامل ارزیابی های چند قطبی از عملکرد هر گزینه (نسبت به معیارهای مربوطه) است. در این راستا برای تشکیل پرتفوی، اطلاعات سالانه 11 سهم (شرکت) از 6 صنعت جمع آوری شده است. در پژوهش حاضر برای تعیین وزن معیارها توسط کارشناس مالی از روش تحلیل سلسله مراتبی و در تعیین رتبه بندی سهام (شرکت ها) از تکنیک پرامتی فازی ام- قطبی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق به دلیل حجم زیاد محاسبات تنها از تابع ترجیح معیار معمول استفاده شده است. نتایج تجربی به سرمایه گذاران و معامله گران در انتخاب بهترین سهام کمک می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: بورس اوراق بهادار تهران #سبدسهام #تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره #تحلیل سلسله مراتبی #پرامتی فازی ام -قطبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)