پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
فریا معبودی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده انتخاب سهام مناسب جهت سرمایه‌گذاری مهم‌ترین موضوع سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار می‌باشد. با توجه به توسعه بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران با انتخاب‌های فراوانی مواجه هستند. تصمیم‌گیری در مورد گزینه‌های سرمایه‌گذاری نیازمند بررسی معیارهای متعددی است. لذا مسأله انتخاب سهام یک مسأله تصمیم‌گیری چند معیاره است. وجود برخی معیارهای غیرقابل کنترل، فرآیند تصمیمگیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا هدف این پژوهش تحلیل و ارزیابی سبد سهام با رویکرد فازی شهودی بازه مقدار است. این رویکرد قادر است تا حدودی عدم قطعیت‌هایی که در برخی معیارهای ارزیابی سهام وجود دارد را به خوبی توصیف کند. در این پژوهش از رویکرد ترکیبی فوکوم-پرامتی فازی شهودی بازه مقدار برای ارزیابی سهام استفاده شد. در این پژوهش 48 شرکت فعال در 6 صنعت بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1396 مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا 17 معیار مؤثر در انتخاب سهام، با استفاده از نظر خبرگان شناسایی شدند و با به‌کارگیری روش فوکوم وزن معیارها مشخص شدند. در نهایت گزینه‌های سرمایه‌گذاری با روش پرامتی فازی شهودی بازه مقدار رتبه‌بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که معیار "سود هر سهم" با اهمیت‌ترین معیار در ارزیابی سهام از نظر متخصصان می‌باشد. همچنین سهام شرکت‌های که نسبت‌های بازار و نسبت‌های سودآوری بیشتری داشتند در رتبه‌های بالاتر قرار گرفتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سبد سهام #تصمیم‌گیری چند معیاره #مجموعه فازی شهودی بازه مقدار #فوکوم #پرامتی فازی شهودی بازه مقدار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)