پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
هنگامه عباسی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با ظهور کسب و کارهای فناورانه و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان، تقاضا برای قیمت گذاری فناوری افزایش یافته است. تاکنون رویکردها و روش های گوناگونی برای ارزش گذاری و قیمت گذاری تکنولوژی معرفی و به کار گرفته شده است. بسیاری از این روش ها، برای از بین بردن محدودیت های روش های قبل و توسعه روشی دقیق تر، عملی تر و ساده تر، طراحی و معرفی شده و در عین حال، دیدی متفاوت ارائه داده اند. اگرچه این تعدد و توجه خاص به مبانی و روش های ارز ش گذاری و قیمت گذاری تکنولوژی نشان از اهمیت عملی و نظری بحث حاضر دارد، با این حال هنوز هم محدودیت ها و مشکلات بسیاری در تئوری و عمل وجود دارد که این خود دلیلی بر نوظهوری، ابهام، دشواری وپیچیدگی فرایند ارزش گذاری و قیمت گذاری تکنولوژی می باشد. در این مطالعه به منظور ارزش گذاری فناوری که مقوله بسیار مهمی در دنیای اقتصادی کنونی دارد، به ارائه مدلی خواهیم پرداخت که بر اساس رویکرد سیستم های پویا صورت خواهد گرفت. از این‌رو در این پژوهش با توجه به ماهیت پویای مسئله‌ی تصمیم‌گیری و مواجه با معیارهای ارزیابی متنوع و متفاوت در فرایند تحلیل و انتخاب راهبردهای قیمت‌گذاری، یک روش حل ترکیبی مبتنی بر سیستم‌های پویا و تصمیم‌گیری چندمعیاره جهت ارزیابی ارزش فناوری ارائه خواهد شد.هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک مدل توسعه‌یافته‌ی ارزش‌گذاری فن‌آوری مبتنی بر سیستم‌های پویا و تصمیم‌گیری چند‌معیاره خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزش گذاری فناوری #سیستم های پویا #تصمیم گیری چندمعیاره
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)