پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سحر امیری [پدیدآور اصلی]، محمد فتاحی [استاد راهنما]
چکیده: برنامه ریزی ظرفیت پایدار در بازارهای برق موضوعی چالش برانگیز است که توسط آکادمی ها و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن فن آوری های جدید که از منابع انرژی تجدید پذیر برای تولید برق استفاده می کنند ، این مطالعه تحقیقاتی با استفاده از رویکرد ARAS اثرات مسئولیت محیطی و اجتماعی فن آوری های مختلف تولید برق را مورد بررسی قرار داده است. علاوه بر این ، یک مدل ریاضی ساده چند منظوره ساده ، با اهداف اجتماعی ، زیست محیطی و اقتصادی ، پیشنهاد می شود تا در مورد میزان ظرفیت نصب هر نوع تولیدکننده انرژی تصمیم گیری کند. سرانجام ، نتایج محاسباتی بر اساس داده های ایران ارائه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رتبه بندی #ارزیابی نسبت تجمعی فازی (FARAS) #انرژی تجدید پذیر #مدل سازی #انرژی #تصمیم گیری چند معیاره

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)