پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
پریسا محبی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد مشاور]
چکیده: سرمایه گذاری در نیروی انسانی و فرایند تشکیل سرمایه انسانی از محورهای اصلی رشد اقتصادی به شمار می آید. طبق مبانی نظری اثر آموزش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بصورت آستانه ای است.هدف اصلی در این پژوهش، محاسبه اثر آموزش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی گروه کشورهای G7 ( کانادا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، انگلستان(بریتانیا)، آمریکا و ژاپن) و D8 (ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه ) ،در دوره (2014-1979) است که برای این منظور چهار سناریوی مختلف با بسته ی محاسباتی (dtp) در محیط نرم افزار R و مدل آستانه ای پویای داده های ترکیبی برآورد شد. به طور کلی در تمام سناریو ها آستانه ای بودن اثر آموزش بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب رد شده و در اکثر سناریو ها، رابطه ی آموزش و رشد اقتصادی بصورت مثبت نشان داده شده است. همچنین در این پژوهش اثر سایر متغیر های کنترلی مدل (درآمدسرانه ی اولیه ،رشد جمعیت،اندازه ی دولت ،تشکیل سرمایه ی ناخالص،باز بودن تجارت،توسعه ی مالی و حجم سرمایه ی سرانه ی افراد ) بر رشد اقتصادی در سناریو های مختلف بیان شده است.نتایج حاصل از سناریو های مختلف در دو گروه G7 و D8 متفاوت است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل آستانه ای داده های ترکیبی پویا #آموزش #سرمایه انسانی #رشد اقتصادی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)