پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سعید شریفی پارسا [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: در سال های اخیر توجه و تاکید زیادی بر اهمیت انتخاب تامین کنندگان شده است. انتخاب و ارزیابی موثر تامین کنندگان مسئولیت مهمی است که باید همواره مد نظر مدیران خرید قرار گیرد. حیاتی بودن امر انتخاب تامین کنندگان به واسطه اثراتی است که بر عناصر مربوط به محصولات نهایی سازمان ها می گذارد. انتخاب تأمین کنندگان از جمله مواردی است که نقش بسزایی در سیستم تولید بهنگام دارد. از این رو، امروزه از تعاملات اثربخش با تامین کنندگان بعنوان یکی از مهم ترین مسایل در حوزه ی مدیریت زنجیره ی تامین و عاملی مؤثر برای بقا در بازار رقابت یاد می شود. ارزیابی و انتخاب بهترین تامین کنندگان نیاز به تصمیم گیری براساس معیارهای مختلفی دارد. با توجه به ضرورت انتخاب تامین کننده در فراهم آوردن نیاز خریدار از لحاظ محصولات با کیفیت، با قیمت، حجم و در زمان مناسب برای ایجاد زنجیره ی تامین مناسب در محیط تولید به هنگام در این پژوهش بر آن شدیم تا این موضوع را در شرکت خودروسازی سایپا مورد بررسی قرار داده، در راستای تحقق بهینه ی زنجیره تامین در محیط تولید به هنگام در این مجموعه گام برداریم. در این رساله از روش تحلیل مولفه اصلی برای کاهش متغیرها و از روش ترکیبی دیمتل و ANP فازی برای اولویت بندی عوامل استفاده شده است. پژوهش از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات لازم به کمک توزیع پرسشنامه میان 15 نفر از کارشناسان خبره شاغل در شرکت خودروسازی سایپا به دست آمده است. نوآوری های صورت گرفته در این پژوهش نسبت به تحقیقات پیشین در استفاده از روشهای تکامل یافته ی تصمیم گیری چند متغیره فازی ترکیبی مذکور میباشد. همچنین این روش برای نخستین بار در فضای تولید به هنگام در شرکت خودروسازی سایپا به کار گرفته شده است. پیاده سازی و تحلیل نتایج در این تحقیق با استفاده از نرم افزار متلب صورت گرفته است که یکی از دقیق ترین و کارآمدترین نرم افزارها در این زمینه به شمار میرود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تصمیم گیری چند معیاره #دیمتل #فازی #تولید بهنگام
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)