پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه نادعلی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: پیچیدگی و تغییرات سریع محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مختلف موجب شده تا عدم اطمینان در تصمیم‌گیری انتخاب و انتقال تکنولوژی افزایش یابد. انتقال یک تکنولوژی بدون مطالعه و بررسی کافی ممکن است علاوه بر هدر رفت سرمایه، تضعیف تکنولوژی‌های داخلی را به دنبال داشته باشد. لذا برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بلندمدت در این زمینه می‌تواند موقعیت و جایگاه کشورها را در بازار جهانی تقویت کند. ارزیابی عوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی بر اطلاعات زبانی مبتنی می‌باشد. اپراتورهای ULWA و UDLWA ازجمله عملگرهایی می‌باشند که بر اساس اصطلاحات زبانی به اخذ تصمیم بهینه در شرایط عدم اطمینان کمک می‌کند. بر اساس مطالعه موردی در شرکت نان گستران کالپوش، 5 برند معتبر در حوزه صنعت نان مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از تکنیک پیشنهادی، ارزیابی انتقال تکنولوژی بر اساس نوع برند انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتقال تکنولوژی #اپراتورهای ULWA و UDLWA #اصطلاحات زبانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)