آخرین بروزرسانی: 1403/2/22

مشخصات دانشگاه

شناسه ملی دانشگاه: ۱۴۰۰۳۱۰۱۴۷۸
شماره ثبت: ۷۷۸
کد اقتصادی جدید: ۱۴۰۰۳۱۰۱۴۷۸
کد اقتصادی قدیمی: ۴۱۱۳۷۱۷۴۷۷۷۶
کد بورسی: دان۱۷۸۶۹
کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی: ۱۹۶۸۲۱۰۰۰۴
شعبه بیمه تأمین اجتماعی: شعبه شاهرود
جهت مشاهده اسناد مربوط به هر کدام از موارد فوق بر روی آن کلیک نمایید.
جهت استعلام مشخصات ثبتی دانشگاه به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به‌آدرس ilenc.ssaa.ir مراجعه و شناسه ملی دانشگاه را با اعداد انگلیسی (14003101478) وارد نمایید.

مشخصات حساب بانکی دانشگاه جهت واریز حق‌الزحمه قراردادهای پژوهشی

شماره حساب: ۴۰۰۱۰۸۶۱۰۳۰۲۲۲۹۹ نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
شماره شبا: IR230100004001086103022299
صاحب حساب: خزانه، درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شاهرود
شناسه پرداخت: ۳۶۹۰۸۶۱۷۱۱۲۶۲۰۰۰۱۴۵۶۷۸۹۰۰۰۰۰۰۱

 

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی (1394/09/22)

تصویب‌نامه شماره ١٢٣٤٠٢/ت٥٠٦٥٩هـ مورخ ١٣٩٤/٠٩/٢٢ هیأت وزیران
بر اساس تبصره ماده ۷ ارائه ضمانت‌نامه کتبی با امضای رئیس دانشگاه مجاز است.

قانون مالیات‌های مستقیم (1394/04/31)

بر اساس مواد ۲ و ۱۴۴ قراردادهای پژوهشی از مالیات معاف می‌باشند.

معافیت قراردادهای پژوهشی از مالیات بر ارزش افزوده (1402/09/28)

به استناد بند 14 ماده 12 قانون مالیات ارزش افزوده، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی توسط دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (1399/03/06)

شركت‌های خصوصی تا ده درصد ماليات ابرازی خود را می‌توانند به‌صورت طرح‌های پژوهشی با دانشگاه‌ها قرارداد منعقد نمايند.

اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (1396/05/18)

مالیات حق‌الزحمه پرداختی به مجری توسط دانشگاه ۵ درصد می‌باشد.