آخرین بروزرسانی: 1401/12/20

مشخصات دانشگاه در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (1397/06/31)

شناسه در سازمان ثبت: ۱۷۰۴۴۱١٨١٧٤٢٥ - شناسه را با اعداد انگلیسی (1704411817425) وارد نمایید.
۱۴۰۰۳۱۰۱۴۷۸
جهت استعلام مشخصات ثبتی دانشگاه به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به‌آدرس ilenc.ssaa.ir مراجعه و شناسه ملی دانشگاه را با اعداد انگلیسی (14003101478) وارد نمایید.

آخرین فهرست مراجع منطقه‌ای مالکیت فکری (1400/06/07)

آخرین فهرست مراجع منطقه‌ای مالکیت فکری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ارزیابی کیفی اختراعات

وکالتنامه مالکین جهت ثبت اختراع (1401/12/20)

جهت تنظیم وکالتنامه به دفتر اسناد رسمی شماره 30 واقع در خیابان فروغی روبروی حبه نبات مراجعه فرمایید.