پاسخ: با سلام و احترام؛ کلیه موارد مربوط به کارآموزی در بخش «اداره امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی» قرار دارد.