آخرین بروزرسانی: 1401/6/6

اهم خدمات ارائه شده به داشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی توسط اداره دانش آموختگان به شرح زیر می باشد:

  1. صدور دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه دانش آموختگان دوره کارشناسی و المثنی
  2. صدور گواهینامه موقت دوره کارشناسی و المثنی
  3. صدور تاییدیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره کارشناسی
  4. صدور گواهی رتبه و گواهی معدل
  5. ابطال معافیت تحصیلی دانش آموختگان
  6. بررسی درخواست های لغو تعهد آموزش رایگان
  7.  تایید مدارک دانش آموختگان جهت ترجمه در سامانه سجاد وزارت علوم