آخرین بروزرسانی: 1401/6/6

 اهم خدمات ارائه شده به داشجویان به شرح زیر می باشد:

  1. پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
  2. پیگیری امور نظام وظیفه دانشجویان دوره کارشناسی 
  3. انجام امور مرتبط با نقل و انتقال و میهمانی
  4. انجام امور مرتبط با تغییر رشته دانشجویان دوره کارشناسی 
  5. صدور احکام مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی 
  6. صدور مجوز خروج از کشور
  7. بررسی و اعلام نظر درخواست های کمیسیون بررسی مواردخاص
  8. ثبت درخواست های دروس معرفی به استاد