آخرین بروزرسانی: 1401/6/6

 

مدیر امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود: دکتر هادی جعفری                                                                     

 دانشیار هیدروژئولوژی (آبشناسی) دانشکده علوم زمین

تلفن: 9-32392204-023 - داخلی 2369


 

 

 

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود مجری قوانین و مقرراتی است که تحت عنوان آیین نامه ها و سرفصل های آموزشی "دوره کارشناسی"توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شده و از بدو ورود دانشجویان کارشناسی به دانشگاه تا زمان فراغت از تحصیل و در مواردی بعد از فراغت از تحصیل ایشان اعمال می شود.

 

اهم خدمات ارائه شده به داشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی توسط واحدهای تابعه مدیریت امور آموزشی (ادارات خدمات آموزشی و دانش آموختگان) به شرح زیر می باشد:

  1. پذیرش، ثبت نام و پیگیری امور نظام وظیفه دانشجویان دوره کارشناسی (اداره خدمات آموزشی)
  2. انجام امور مرتبط با نقل و انتقال، میهمانی و تغییر رشته دانشجویان دوره کارشناسی (اداره خدمات آموزشی)
  3. صدور احکام مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی (اداره خدمات آموزشی)
  4. صدور گواهینامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه دانش آموختگان دوره کارشناسی (اداره دانش آموختگان)
  5. صدور تاییدیه مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره کارشناسی (اداره دانش آموختگان)

 

سامانه آموزشی گلستان: https://golestan.shahroodut.ac.ir