ناصر گودرزی

استاد دانشکده شیمی

دكتري شيمي تجزيه

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه مازنداران
زمینه ها و علایق پژوهشی: آنالیز نمونه های مختلف با روشهای اسپکتروسکوپی و جداسازی و تغلیظ گونه های مختلف از جمله آلاینده های آلی و فلزات سنگین، حذف و تخریب آلاینده های زیست محیطی- modeling با روشهای کمومتریکس
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن شیمی ایران و عضو ACS
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
Nasser Goudarzi received his B.Sc. in chemistry from Mazandaran University (Iran) in 1992, and his M.Sc. in analytical chemistry from Mazandaran University (Iran) in 1995, and his Ph.D. in Chemistry from the Mazandaran University in 2006. He is currently an assistant professor at the faculty of chemistry of the Shahrood University of Technology. His research encompasses the areas of NMR spectroscopy studies of aluminate, silicate and aluminosilicate solutions, zeolites studies, different preconcentration methods, HPLC separation methods and modeling by chemometric.
تلفن تماس: 32395441
تلفن داخلی: 2263

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-May-07)
1542

Citations

26

h-index

50

i10-index

8

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
1244

Citations

24

h-index

77

Co-authors

50

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 71
سارا اسدی پور الکوهی (1401)، "کاربرد روش‌های مختلف QSAR جهت پیش بینی فعالیت ضدسرطان برخی ترکیبات دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی، مهدی نکوئی [استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی [استاد/ اساتید مشاور]
بنت الهدی گودرزی (1395)، "پیش بینی دانسیته ی مخلوط ترکیبات آلی با استفاده از روش های غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا کلانترکهدمی [استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ملیحه شهنما (1394)، "توسعه و مشخصه یابی یک حسگر نوری برای اندازه گیری گلوتاتیون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی [استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید نکوئی (1394)، "کاربرد روشهای مختلف کمومتریکس جهت پیش بینی فعالیت برخی ترکیبات دارویی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی نکوئی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
یلدا قربان ابراهیمی (1391)، "پیش بینی اثرات بازداری بعضی ترکیبات دارویی با روش های QSAR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی [استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پیام کلهر (1390)، "مطالعه کمی ساختار – فعالیت IC50 برخی از مشتقات گوانین به عنوان در بدن CDK2 بازدارنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نیکوفرد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه عامری (1390)، "پیش بینی اثرات بازداری بعضی ترکیبات دارویی باروشهایQSAR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر گودرزی [استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا گنجه (1388)، "پیش تغلیظ و اندازه گیری پیوسته مقادیر کم سرب (II) به روش اسپکترومتری جذب اتمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی [استاد/ اساتید راهنما]، ناصر گودرزی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
كاربرد الگوريتم تصاوير متوالي (SPA) به عنوان روش انتخاب متغير در مطالعه QSPR بيش بيني ضرايب توزيع آب-اكتانول بعضي از تركيبات آلي هالوژنه 1387/12/18 6 ماه خاتمه يافته
اندازه گيري مقادير کم کادميم با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای بعد از ميكرو استخراج با حلال 1387/7/7 9 ماه خاتمه يافته
مطالعه محلول هاي آبي و الکلي تري بوتيل متيل آمونيوم سيليکات با استفاده از 1385/12/6 9 ماه خاتمه يافته
بررسی محلول هاي تري بوتيل متيل آمونيوم آلومينوسيليکات با استفاده از 1386/6/25 9 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ