پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
الهه سلامتی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، داود شاهسونی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: به‌طورکلی میزان گوگرد موجود در نفت خام، بسته به نوع منبع آن بین ۲۵ ۰/۰ تا بعضاً حدود 7/89 درصد وزنی متغیر است. گوگرد به دو صورت معدنی و آلی در نفت خام وجود دارد. علاوه بر گوگرد عنصری بیش از ۲۰۰ ترکیب آلی گوگرددار در نفت شناسایی‌شده، که سولفیدها و تیول ها یا مرکاپتان‌ ها و تیوفن ها را شامل می‌شود، تیوفن ها و دی بنزوتیوفن ها مولکول‌های بسیار پیچیده‌تری دارند. این ترکیبات به عنوان آلوده-کننده های پایدار شناخته می شوند علاوه بر این، این ترکیبات سرطان زا هستند. روش‌های مختلفی مانند کروماتوگرافی گازی برای جداسازی و شناسایی این ترکیبات پیشنهادشده است که اندیس بازداری را با استاندارها مقایسه کند. بنابراین اندیس بازداری یک حل شونده، پارامتر مهم می باشد که می تواند برای شناسایی ترکیبات هتروسیکل آروماتیک سولفوردار به کار رود. اما از طرف دیگر این روش‌ها پرهزینه و وقت‌گیر هستند. اما از این رو، برای غلبه بر این مشکلات، می توان از روش های کمومتریکس برای پیش بینی اندیس بازداری این ترکیبات استفاده نمود. با استفاده از این روش‌های کمومتریکس می توان اندیس بازداری ترکیبات PASHs را پیش‌بینی نمود که با استفاده از روش‌های جنگل های تصادفی(RF) و مارس (MARS) و شبکه عصبی مصنوعی SR-ANN و RF-ANN اقدام به پیش‌بینی اندیس بازداری این ترکیبات شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از روش آماری ذکرشده توانایی خوبی در پیش‌بینی اندیس بازداری تجربی این ترکیبات دارند که R^۲ حاصل از روشRF و MARS و SR-ANN و -RF ANN به ترتیب ۰/۹۴۶ و ۰/۹۸۴و ۰/۹۵۸ و ۰/۹۳۲می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمومتریکس #جنگل تصادفی #MARS #شبکه عصبی مصنوعی اندیس بازداری #ترکیبات هتروسیکل آروماتیک گوگرددار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)