جعفر فتحعلی

استاد دانشکده علوم ریاضی

دکترای ریاضی کاربردی، گرایش تحقیق در عملیات

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: تحقیق در عملیات (نظریه مکانیابی،مساله زمانبندی،شبکه ها)
عضویت در مجامع علمی: انجمن ریاضی ایران- انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- انجمن آمار ایران
افتخارات علمی و اختراعات: پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در سالهای 1385، 1401 و 1402، پژوهشگر برتر استان سمنان در سال 1401، استاد نمونه آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود در سالهای 1389 و 1401
شرح مختصر (درباره):
اینجانب متولد شهرستان قوچان هستم و تحصیلاتم را تا مقطع متوسطه در این شهرستان گذرانده ام. تحصیلاتم در مقطع کارشناسی ریاضی را در سال 1375 در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسانده و در مهرماه 1376 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به تحصیل شدم. سپس در شهریور 1378 پس از دفاع از پایان نامه خود به راهنمایی آقای دکتر سید مهدی تشکری هاشمی در آزمون دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شده و در این مقطع تحت راهنمایی آقای دکتر حسین تقی زاده کاخکی تحصیلات خود را ادامه دادم. در سال 1383 یک دوره فرصت مطالعاتی 6 ماهه در دانشگاه صنعتی گراتس در کشور اتریش و تحت راهنمایی پرفسور بورکارد گذرانده ام. در بهمن ماه 1383 از رساله خود دفاع نموده و در دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار گردیدم که تا کنون ادامه دارد. در سال 1391 به درجه دانشیاری ارتقا پیدا کردم و در سال 1402 به درجه استادی ارتقا پیدا کردم. در طول خدمت در دانشگاه صنعتی شاهرود مسئولیت های اجرایی از قبیل معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و مدیر گروه ریاضی کاربردی را به عهده داشته ام. از سال 1398 تا 1401 عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تحقیق در عملیات بوده ام.
تلفن تماس: 02332300235
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-May-07)
455

Citations

11

h-index

16

i10-index

10

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
195

Citations

8

h-index

26

Co-authors

16

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 61
محمدرضا گلوی نژاد (1401)، "مدل برنامه ریزی خطی صحیح برای مسئله احاطه گری رومی مضاعف "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، ابوالفضل پورعیدی [استاد/ اساتید راهنما]،
میلاد لطفعلی‌ئی (1401)، " حل مسائل برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای خاکستری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، سمیه مغاری [استاد/ اساتید مشاور]
زهره چنارانی (1401)، " جستجوی همسایگی متغیر و کاربرد آن در حل مسائی بهینه سازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]،
طاهره سیار (1400)، "بررسی مسائل مکانیابی وتحلیل پوششی داده ها و ترکیب آنها"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]،
فهیمه لطفی (1400)، "بررسی مسائل مکان‌یابی خط معکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی نظری [استاد/ اساتید مشاور]
شاهده امیدی نورابادی (1400)، "بررسی مسائل مکانیابی متعادل معکوس"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، مهرداد غزنوی [استاد/ اساتید مشاور]
آرﯾﺎ ﺳﻠﯿﻤانی ﮐﻮرﻧﺪه (1400)، "روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ مکان یابی توافقی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید مشاور]
محد حسین تیموری (1399)، "یافتن کوتاهترین مسیر درصفحه برای حرکت ربات با حذف موانع "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، ابوالفضل پورعیدی [استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد صنعت نگار (1398)، "تخمین ماتریس مبدأ- مقصد از شمارش حجم ترافیک در کمان های شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قاسم زاده طهرانی [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پردیس رحمتی (1398)، "نمودار ورونوی و کاربردهای آن در مسائل بهینه سازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، ابوالفضل پورعیدی، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه طالشیان جلودار (1397)، "بررسی مسایل p - میانه و p - مرکز فازی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محدثه جامعی (1397)، "بهینه سازی معکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، مریم قرآنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهرداد مشتاق (1397)، "بهینه‌سازی هسته صف تصادفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمانه متولی اشکذری (1397)، "بررسی مسأله‌ی (k,l)-هسته روی شبکه"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی زعفرانیه [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرضیه عباسی (1397)، "الگوریتم‌هایی برای حل مسأله کوله پشتی چندهدفه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، مهرداد غزنوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه پوراکبری (1396)، "روش‌های نوین برای حل مسائل کوتاه‌ترین مسیر همراه با پارامتر‌های فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، مریم قرآنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
راضیه عربخانی (1396)، "روش هایی برای حل مسائل بهینه سازی خطی تماماً فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، سید فرخ فروهنده [استاد/ اساتید راهنما]، مهرداد غزنوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمزه برون (1395)، "مکان یابی دوربین های کنترل ترافیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین قاسم زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ماهیه پقه (1395)، "مسأله پشتیبان 2-مرکز روی برخی از گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رجا کشاورزی (1395)، "بهینه‌سازی ارزش طول عمر مشتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی، کوروش عدالت جم [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
تکتم حاتمی سنگلی (1394)، "بررسی مسائل زمان بندی معکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، سید فرخ فروهنده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد محمدخانی (1394)، "بررسی مسئله برنامه ریزی خطی-کسری و معکوس آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، مهرداد غزنوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید احسان ترابی (1394)، "حل مسائل بهینه سازی به روش GRASP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره عزیزی (1393)، "الگوریتم های تقریبی مسائل بهینه سازی چندهدفه و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، مهرداد غزنوی [استاد/ اساتید راهنما]، مریم قرآنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره اسدی (1393)، "تقریب جواب های غیرتسلطی در بهینه سازی چندهدفی خطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، مهرداد غزنوی [استاد/ اساتید راهنما]، کوروش عدالت جم [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی گلی (1393)، "مکانیابی سرویس دهنده های مختلف بر روی خط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین قاسم زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه خراسانی (1392)، "مساله مکان یابی پایانه های اتوبوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، مهرداد غزنوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نرگس شیخ کبیر (1392)، "استفاده از تکنیک های چندمعیاره در داده های بازه ای جهت اولویت بندی گزینه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، رضا شیخ [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعداله محمدی (1392)، "مسئله مکانیابی معکوس روی گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره سادات رسولی (1392)، "جدول زمانبندی دروس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب سرکرده (1392)، "کاربرد آزادسازی لاگرانژ در مسائل مکانیابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، مهرداد غزنوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آیلر پور آدینه (1392)، "مساله زمان بندی امتحانات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آسیه سهرابی سورکی (1391)، "بررسی مسئله پوشش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
کبری مهدور (1391)، "مساله مکانیابی پشتیبان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حبیبه قاسمی (1391)، "مسأله مکانیابی p- ماکسین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمانه نجاریان (1390)، "بررسی رفتار برآوردگرهای رگرسیونی ریج در مدل های خطی منفرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی گلپایگانی (1390)، "مساله مکانیابی خط در صفحه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعیده حسام (1390)، "حل رده ای از معادلات با مشتقات جزئی به روش تبدیل دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید راهنما]، سید فرخ فروهنده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
طاهره سیار (1390)، "مساله زمانبندی و مکانیابی توام مدل تک ماشینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه سادین (1390)، "بررسی مساله مکانیابی هاب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه زیانلو (1389)، "مکانیابی شرطی روی شبکه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمانه آذر بیک (1389)، "حل مسائل برنامه ریزی ریاضی با استفاده از شبکه های عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، داود شاهسونی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم خوش سیمای برگرد (1389)، "مکانیابی دایره در صفحه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیرا محمودیان (1389)، "بررسی مسئله زمانبندی کارگاه گردش کاری جایگشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن شمالی (1389)، "بهینه سازی مصرف سوخت در ایستگاه های تقویت فشار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود فرزانه گرد [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب دور محمدی (1388)، "مدل های مکانیابی تک وسیله ای روی صفحه و شبکه با پارامترهای احتمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آرش گوهری (1388)، "مطالعه مساله p-مرکز روی گراف های عنکبوتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسعود کرمی (1388)، "تحلیل و بررسی مدل p-میانه ی گرانشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شهرزاد رادکانی (1388)، "بررسی مدل های تلفیقی مکانیابی- تحلیل پوششی داده ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد امید کاردانی (1388)، "بررسی مساله مکانیابی تدافعی و حل آن به روشهای ابتکاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، [استاد/ اساتید راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی جمالیان (1388)، "مکانیابی با جاذبه و دافعه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفی حیدری (1387)، "مکانیابی فازی روی شبکه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرشته السادات میرجلالی (1387)، "مسئله ی مرکز با وزن مثبت و منفی روی شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد قاسم حاجی زاده (1387)، "مساله p – میانه فازی در شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم رهبری (1387)، "مکان‌یابی مسیر مرکزی روی شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
حل مساله p-ميانه روي شبكه هاي با وزن مثبت و منفي بوسيله الگوريتم ژنتيك 1385/3/28 9 ماه خاتمه يافته
مسائل مکانیابی روي نواحی با نرمهای Lp و بلوکی 1386/7/1 6 ماه مهدی زعفرانیه خاتمه يافته
روشهاي ابتكاري براي حل مساله مسير ميانه روي شبكه 1387/6/4 6 ماه مهدی زعفرانیه خاتمه يافته
یک روش جدید برای حل معادلات با مشتقات جزیی 1388/10/27 3 ماه حسین امینی خواه خاتمه يافته
بررسی مساله مکانیابی سرویس دهنده های پشتیبان 1391/2/27 9 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهبهینه سازی خطیمعادلات دیفرانسیل
دوشنبهکمیسیون تخصصی دانشگاهجلسه گروه
سه‌شنبهبهینه سازی خطی (هفته های زوج)جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکدهنظریه مکانیابی (دکتری)
چهارشنبهنظریه مکانیابی (دکتری)معادلات دیفرانسیل
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام. به دلیل شیوع ویروس کرونا دبیرخانه در ساعات محدودی جوابگوی تماسها می باشد. ولی ایمیل فعال است و می توانید از آن طریق در ارتباط باشید. من چک کردم ایمیلی از شما دریافت نشده است.
پاسخ: سلام، منبع اصلی همان کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر کرایه چیان است که به طور مشترک در تمام کلاسهای معادلات تدریس میشود.
پاسخ: سلام، در مقطع دکتری اگرچه بحث تئوری زیاد است ولی معمولا این مباحث تئوری منجر به الگوریتمهایی برای حل مساله میشود که نیاز به برنامه نویسی دارد. بنابراین لازم است که برنامه نویسی و یا حداقل کار با یکی از نرم افزارهای ریاضی مانند MATLAB را یاد داشته باشید.
پاسخ: سلام، در مقاطع بالا هر دو مورد استفاده میشود. هم بحث تئوری نیاز دارد و هم کاربردی. فکر میکنم در دانشگاه تهران دکتر صالحی و دانشجویان ایشان روی مساله حمل و نقل کار میکنند. در دانشگاه شاهد هم دکتر دولتی در این ضمینه کار میکنند.
پاسخ: سلام، این در س شامل مدلبندی مثالهایی به صورت عدد صحیح و صفر و یک، مساله کمترین هزینه و روش out of kilter، مساله کوتاهترین مسیر، مساله تطابق، بحث تماما تک پیمانه ای بودن، روشهای شاخه وکرانه و صفحات برشی، روش آزاد سازی لاگرانژ و بحثهای متناظر در مورد شبکه ها و برنامه ریزی عدد صحیح میباشد.
پاسخ: سلام، پذیرش دانشجوی دکتری بستگی به ظرفیت اساتید دارد و معمولا اساتیدی که در یک سال داشجو میگیرند در سال بعد نمی گیرند. ولی در سال بعد ممکن است اساتید دیگر دانشجو بگیرند.
پاسخ: سلام، در مورد حفظ کردن اثباتها، بهتر است اول اثبات را بفهمید و روند کلی انرا به خاطر بسپارید. بعد میبینید که راحت تر یاد میگیرید. به هر حال قضایا و اثبات آنها در سطوح بالای هر دو گرایش محض و کاربردی وجود دارد و از آن گریزی نیست. برنامه نویسی هم حتما در گرایش کاربردی لازم است. اگر واقعا با این دو مشکل دارید بهتر است در سطوح بالا در رشته تحصیلی دیگری مانند مدیریت ادامه تحصیل دهید.
پاسخ: سلام، اکثر مجلات معتبر داخلی به زبان انگلیسی هستند. ولی شما میتوانید لیست مجلات فارسی ISC را از سایت http://www.isc.gov.ir/ دریافت کنید.
پاسخ: سلام، درسهای مرتبط با تحقیق در عملیاتی که در دوره کارشناسی ارشد کار کرده اید را مطالعه کنید.
پاسخ: سلام، به طور قطعی نمی توان گفت کدام گرایش بهتر است. هر گرایشی کابرد خاص خودش را دارد و بستگی به علاقه افراد دارد.
پاسخ: سلام، خیر بستگی به گرایش هم داره و اینکه آیا دانشگاه مربوطه به اون گرایش نیاز داره یا نه. ممکنه بعضی دانشگاهها به محض نیاز داشته باشند یا به کاربردی. هنوز دانشگاههای زیادی هستند که نیاز به هیات علمی دارند. البته تقاضاها زیادتر از قبل است ولی کسی که از نظر علمی قوی باشه راحت تر جذب می شود.
پاسخ: سلام، نمونه سوالات معادلات در انتشارات موجود است.
پاسخ: سلام
جهت آشنایی با مقالات مختلف می توانید به سایت www.sciencedirect.com بروید و زمینه مرتبط با کار خودتان را جستجو کنید و یا در سایت گوگل این کار را انجام بدهید.
پاسخ: سلام
به نظر من در رشته ریاضی دانشگاه فردوسی از دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تبریز قوی تر است.
پاسخ: سلام کافی است تایپ کنید (bin(x@ ضمنا خیلی از دستورات را از توی help نرم افزارهای lindo , lingo میتونید پیدا کنید.
پاسخ: سلام، اگر کلاس به اندازه ای باشه که آمدن شما باعث نشه بقیه جا پیدا نکنند. اشکال نداره. البته قبل از کلاس هماهنگ کنید.
پاسخ: سلام ایمیل من در سایت دانشکده موجود می باشد. با اینحال ایمیل من: fathali@shahroodut.ac.ir
پاسخ: سلام، سعی کنید دروس اصلی را با دقت بیشتری بخوانید و درس سمینار را قوی تر (در حد پایان نامه ) کار کنید تا نداشتن پایان نامه را جبران کند. به خصوص سعی کنید حداقل یک مقاله کنفرانسی به چاپ برسانید. ضمنا توجه کنید که اگر چه شما پایان نامه ندارید و از این نظر از دانشجویان آموزشی-پژوهشی عقب هستید ولی در عوض دروس بیشتری می گذرانید و بنابراین مطالب بیشتری می آموزید.
پاسخ: سلام، هر گرایشی کاربردهای خاص خودش را دارد. مثلا گرایش تحقیق به رشته صنایع نزدیک است و گرایش عددی به رشته مکانیک. بهتر است در هر مورد با اساتید مربوطه مشورت کنید.
پاسخ: سلام، نمرات کلاسی معادلات قبل از امتحان پایان ترم ارسال شده و بر مبنای کار کلاسی می باشد که قابل تغییر نمی باشد.
پاسخ: سلام، خیر امتحان معادلات حذفی نیست و در امتحان پایان ترم از کل مباحث سوال می آید. ولی از قسمت میان ترم تعداد کمتری سوال می آید.