پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
راضیه اخباری [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، حسن مدنی [استاد راهنما]، شبیر ارشد نژاد [استاد مشاور]
چکیده: با افزایش جمعیت و به دنبال آن، نیاز به ساخت راه های بیشتر، تونل های ارتباطی بیشتری نیز برای مرتبط ساختن این راه ها به یکدیگر احداث می شوند. با توجه به ترافیک موجود در داخل تونل ها، تهویه در این سازه زیرزمینی از اهمیت به سزایی برخوردار است. تهویه موجب کاهش آلاینده های ناشی از احتراق سوخت وسایل نقلیه در جو تونل شده و شرایط بهتری را برای تنفس افراد در این فضای بسته ایجاد می کند. یکی از نکات مهم در ضرورت وجود تهویه مناسب در تونل ها، نقش به سزای آن در زمان بروز آتش سوزی و انتشار حجم بسیاری از دود در داخل تونل است. در این پژوهش، سعی بر آن بوده تا بهترین سیستم تهویه برای تونل علوی واقع در شهرک شهید رجایی، در استان هرمزگان، طراحی شود. با استفاده از استانداردهای مختلف، لزوم استفاده از تهویه مکانیکی در این تونل مشخص شده و با توجه به مزیت های استفاده از تهویه طولی، این روش تهویه برای تونل علوی انتخاب شده است. با استفاده از روش های کلاسیک و روش مطرح شده از سوی انجمن جهانی راه (پیارک) ، شدت جریان لازم برای تهویه این تونل محاسبه شده و سپس با در نظر گرفتن مولفه های مختلف فشار، افت فشار لازم نیز محاسبه شده است. در نهایت با توجه به محاسبات، دو مدل جت فن از شرکت های Novenco و Korfmann برای تهویه تونل علوی در نظر گرفته شده است. برای مقایسه بهتر این دو جت فن در زمان آتش سوزی، به وسیله بسته نرم افزاری فلوئنت ، تونل در دو حالت تهویه نرمال و تهویه حین آتش سوزی به طور مجزا برای هر دو جت فن شبیه سازی شده است. در نهایت با مقایسه نتایج بدست آمده از نرم افزار و با توجه به مشخصات فنی هر یک از جت فن ها، جت فن شرکت Novenco برای استفاده در تونل علوی مناسب تر شناخته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترافیک #تهویه طولی #انجمن جهانی راه (پیارک) #مدل سازی آتش #بسته نرم افزاری فلوئنت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)