پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهران ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از استخراج زغال سنگ، کسب اطلاعات ضروری به منظور تعریف و تعیین دقیق بلوک هایی است که استخراج آ ن ها در شرایط فن آوری روز سود ده باشد. در اکتشاف زغال سنگ، علاوه بر کمیت و کیفیت زغال، شرایط زمین شناسی، هیدرولوژی و خواص مهندسی لایه زغال و سنگ های دربرگیرنده لایه نیز حائز اهمیت هستند و باید روی آن ها مطالعه شود. با توجه به عمق نفوذ کم روش GPR ضخامت رولایه نباید زیاد و یا رسانندگی بالایی داشته باشد؛ تا لایه های زیرین قابل آشکارسازی باشند. در سال های اخیر استفاده از روش GPR به دلیل دقت و سرعت آن در بررسی عمق های کم زمین و در فعالیت های مهندسی افزایش یافته است. این روش بر اساس تفاوت در گذردهی الکتریکی نسبی دو محیط به شناسایی اهداف کمک می کند. در روش GPR امواج الکترومغناطیسی به وسیله یک آنتن فرستنده به داخل زمین ارسال و انتشار می یابند. این امواج در حین انتشار هنگامی که به موادی که خصوصیات الکتریکی متفاوتی با مواد اطرافشان دارند برخورد کنند، بازتاب شده و امواج منعکس شده به وسیله آنتن گیرنده دریافت می شوند. هدف این تحقیق، استفاده از روش GPR برای اکتشاف لایه زغال در منطقه پردیس معدنی دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. لذا به همین منظور پروفیل هایی در منطقه مورد نظر انتخاب شد که در همه ی آن ها لایه زغال در سطح زمین رخنمون داشت و در عمق کمی از سطح زمین قرار داشت. در این تحقیق ابتدا با استفاده از متر و کمپاس یک نقشه برداری اولیه در منطقه صورت گرفت و بعد از تعیین پروفیل ها با استفاده از دستگاه GPR وآنتن 300 مگاهرتزی برداشت ها انجام شد؛ سپس با پردازش و اعمال فیلتر های مناسب بر روی داده ها و تفسیر نتایج و همچنین با توجه به این که کمربالا و کمرپایین لایه زغال در منطقه مورد مطالعه به ترتیب شیل و ماسه سنگ می باشد، عمق نفوذ امواج GPR در این پژوهش خیلی کم بوده است، اما در نهایت لایه زغال را با استفاده از روش GPR توانستیم مشخص کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#GPR #امواج الکترومغناطیس #گذردهی الکتریکی نسبی #زغال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)