پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
رضا ذوالفقاری [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]
چکیده: راهکار متداول برای حذف گوگرد و کاهش خاکستر زغال‌سنگ با ابعاد متوسط در کارخانه زغالشویی، خردایش تا ابعاد ریزتر برای شست‌و‌شو مجدد است. در کارخانه زغالشویی طبس، ذرات 50-0.5 میلی‌متر به روش واسطه سنگین و ذرات 0.5-0 میلی‌متر به روش فلوتاسیون مورد فرآوری قرار می گیرند. در این پایان‌نامه عملکرد آسیا قفسه‌ای صنعتی با تغییر سرعت گردش، ظرفیت و اضافه کردن آب مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق، ابتدا قابلیت شستشوی نمونه معرف تهیه‌شده از جریان میانی ترای-فلو، مشخص شد. سپس نمونه توسط سنگ‌شکن فکی آزمایشگاهی به‌صورت مدارباز تا 3- میلی‌متر خرد شد و میزان زغال‌سنگ آزادشده در اثر خردایش به‌وسیله روش غرق و شناورسازی (برای بخش 0.5+ میلی‌متر) و آزمایش خاکستر سنجی (برای بخش 0.5- میلی‌متر) موردبررسی قرار گرفت .پس از خصوصیت سنجی بارمیانی، این محصول میانی سپس در یک آسیای قفسه‌ای خردشده و برای شستشوی مجدد به مرحله بعد ارسال می‌شود. اما به دلیل عدم کارکرد مناسب آسیا قفسه‌ای بخش زیادی ازمواد با ارزش هدر می‌روند. نتایج نشان داد خردایش محصول میانی توسط سنگ‌شکن فکی آزمایشگاهی موجب آزادسازی حدود 23 درصد زغال‌سنگ با خاکستر 10 درصد شده و لذا افزایش 2.3 درصدی راندمان کل کارخانه را در بردارد. نتایج خردایش محصول میانی، توسط آسیا قفسه‌ای معدن معدنجو با 60 درصد سرعت نهایی آسیا قفسه‌ای، بهترین راندمان که موجب آزادسازی حدود 57 درصد زغال‌سنگ با خاکستر 11.5 درصد شده است و دو معدن مرکزی و معدن یک به دلیل درگیری بیشتر گانگ و زغال‌سنگ نیاز به‌سرعت بالاتری دارد اما به دلیل تولید نرمه کمتر، سرعت 60 درصد سرعت نهایی، بهترین راندمان را بر عهده دارد و لذا خردایش و نرم کنی بهینه محصول میانی توسط آسیا قفسه‌ای حداکثر 0.1 تا 0.3 درصد به راندمان کلی کارخانه می‌افزاید؛ و با حضور آب، نسبت خردایش در سرعت‌پایین با سرعت بالاتر بدون آب برابری می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زغال‌سنگ میانی #آسیا قفسه‌ای #شستشو پذیری #زغالشویی طبس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)